Bestyrelsen

HF & VUC København Syd er en selvejende institution under staten. 

Om bestyrelsen

HF & VUC København Syd er en selvejende institution under staten. Vores bestyrelse har det overordnede ansvar for strategi, mission og vision samt drift og virksomhed, og det er bestyrelsen, der ansætter rektor. 

Det er bl.a. bestyrelsen, der træffer beslutninger om vores udbud af uddannelser og aktiviteter, godkender budgetter og regnskab og godkender studie- ordensregler, kvalitetssystemer og retningslinjerne for den pædagogiske udvikling. Bestyrelsesmedlemmer er valgt for en periode på fire år og afholder mindst fire årlige møder.

Bestyrelsesmedlemmer

Per Christensen, bestyrelsen

Per B. Christensen

Formand (selvsupplerende)
Bestyrelsesmedlem, Birgit

Birgit Lise Andersen

Næstformand (selvsupplerende)
Billede af medarbejder og rektor LE

Laila Emiliussen-Hougaard

Rektor
Bestyrelsesmedlem, Trine F

Trine Fuglsang

Udpeget af Københavns Professionshøjskole
Bestyrelsesmedlem, Maria

Maria Brandt Avnskjold

Udpeget af kommunen
Bestyrelsesmedlem, Heyde

Hediye Temiz

Udpeget af regionen
Billede af medarbejder EJE

Emir Jevric

Valgt af medarbejderne (stemmeret)
Bestyrelsesmedlem, Bjarke

Bjarke Egebo Koltze

Bestyrelsesmedlem valgt af Kursistrådet på Hvidovre (med stemmeret)
Billede af medarbejder CJO

Christian Adrian Johnsen

Valgt af medarbejderne (ej stemmeret)
Property 1=J

Jessica Bundgaard Hansen

Bestyrelsesmedlem valgt af Kursistrådet på Amager (ej stemmeret)
;