SpecialPædagogisk Støtte (SPS)

SPS tildeles på baggrund af en faglig vurdering af den enkeltes behov og afhængigt af funktionsnedsættelsen og uddannelsen

SPS

SpecialPædagogisk Støtte (SPS) skal sikre, at kursister/elever med funktionsnedsættelser (det kan være psykiske eller fysiske udfordringer) har mulighed for at tage en uddannelse på lige vilkår med andre studerende. Støtten har til formål at kompensere for de udfordringer, funktionsnedsættelsen giver i forhold til uddannelsen.

Hvad kan man få?

SPS tildeles på baggrund af en faglig vurdering af den enkeltes behov og afhængigt af funktionsnedsættelsen og uddannelsen. Støtten kan for eksempel være i form af:

 • hjælpemidler, herunder it-hjælpemidler og instruktion i brugen heraf
 • studiestøttetimer
 • særligt tilrettelagte studiematerialer
 • tegnsprogstolk og skrivetolk

Hvem kan få SPS?

SPS er for dig, der har en funktionsnedsættelse - og som kan dokumentere denne.

 • Ordblinde
 • Talblinde
 • Psykisk sårbare – eksempelvis med diagnoserne PTSD, ADHD, depression, angst, skizofreni, borderline, autisme, Aspergers syndrom.
 • Fysiske funktionsnedsættelser som eksempelvis rygproblemer, høre- og synshæmmede, bevægelseshandicap


Dokumentationen kan bestå i en ordblindetest eller lægelig dokumentation. Udover denne er det et krav, at du ikke bare er indskrevet på en uddannelse - men også er aktiv på din uddannelse. Det vil sige, at du melder dig til dine eksaminer og prøver og afleverer opgaver til underviseren.

 

Ansøg om SPS

 • Du kan søge om SPS ved at skrive til direkte til sps-vejl@kbhsyd.dk eller vejledningen.
 • Hvis du er ordblind kan du også kontakte ordblindevejledningen ordblind@kbhsyd.dk og søge den vej igennem.
 • Hvis du søger dispensation i forbindelse med eksamen, kan du skrive direkte til eksamen@kbhsyd.dk og høre nærmere.
Billede til video sådan fungerer sps

Hvordan fungerer SPS

illustration med hjælpemidler til SPS

Læs mere om SPS

spsu.dk og på Undervisningsministeriets hjemmeside om SPS.

Særligt for ordblinde

Hvis du er ordblind, så læs mere om den hjælp, du kan hente her på skolen. Fx ordblindetest og ordblindeundervisning

Gå til siden om ordblindehjælp

Calendar
Kom til åbent hus i januar 2024
;