HF Business

På HF Business er en klassisk HF for dig, der drømmer om iværksætteri og har en interesse for bæredygtighed. Du får med andre ord en gymnasial uddannelse, samtidig med at du bliver skarpere på det, du interesserer dig for: markedsføring og forretningsdrift, strategi, organisation og ledelse.

Du bliver også en del af et iværksætterprojekt, hvor du får mulighed for at prøve din egen idé af. Og du kommer på virksomhedsbesøg, hvor du kan lære om, hvordan andre skabt deres egen business ud fra deres egen idé. Klassen tager på studietur på 2. år (egenbetaling på ca. til 2700 kr)

HF Business er for dig, der:

  • har en iværksætter i maven
  • interesserer dig for iværksætteri og markedsføring
  • gerne vil vide mere om, hvordan du laver en god forretningsstrategi
  • vil have styr på erhvervsøkonomiske.

Undervisningssted:

Hvidovre-afdelingen på Åmarkvej 1 (lige ved Åmarken S-togsstation), og

Amager Strand-afdelingen på Amager Strandvej 390 (lige ved Kastrup Metrostation). 

Tilmelding:

Tilmelding foregår via optagelse.dk. Du skal logge ind med nemid/MitID eller unilogin. Hvis du har spørgsmål til tilmelding eller HF Business, er du velkommen til at kontakte skolens vejledning.

Kontakt vejledningen

 

Billede af studentervogn med elever

Fag på HF Business

Dansk A

Du lærer om både mundtlig og skriftlig fremstilling og får viden om skønlitteratur fra fortid og nutid og om kommunikation i moderne medier.

Om undervisninigen:
I faget dansk på A-niveau får du indsigt i litteratur, kommunikation og medier og i sprogets funktion og egenskaber i forskellige situationer. Du lærer at analysere tekster, gå bag om ordene og forstå indhold og nuancer.

Læs mere om faget på Uddannelsesguiden

Biologi, Geografi og Kemi: Naturvidenskabelig faggruppe

Du får indsigt i naturvidenskabens metoder, og hvordan de bruges til at opnå forståelse af fænomener i naturen og af samspillet mellem mennesket og dets omgivelser.

Om undervisningen:
Den naturvidenskabelige faggruppe – hf er et tværfagligt fag, der giver indblik i sammenhænge mellem naturvidenskab, teknologi og samfund. Faggruppen omfatter fagene biologi C, geografi C og kemi C.

Læs mere om faget på Uddannelsesguiden

Engelsk B

Du lærer at tale og skrive på engelsk om almene og faglige emner, og du får en grundviden om historiske, kulturelle og samfundsmæssige forhold i Storbritannien og USA.

Om undervisningen:
I faget engelsk på B-niveau lærer du at forstå, tale og skrive et nogenlunde flydende og hovedsageligt korrekt engelsk. Du vil i den sammenhæng lære om det engelske sprogs grammatik, stavemåde og tegnsætning.

Læs mere om faget på Uddannelsesguiden

Historie, religion og samfundsfag: Kultur- og samfundsgruppe

Du får en forståelse af væsentlige elementer i den historiske udvikling, det moderne samfund, forskellige religioner samt kulturelle værdier og livsanskuelser.

Om undervisningen:
Kultur og samfundsfaggruppe - hf er et tværfagligt fag, der giver indsigt i samspillet mellem den historiske, samfundsmæssige og kulturelle udvikling i Danmark så vel som internationalt. Faggruppen består af fagene historie B, religion C og samfundsfag C.

Læs mere om faget på Uddannelsesguiden

Matematik C

Matematik bygger på abstraktion og logisk tænkning, og du lærer fx at håndtere simple formler, modeller og ligninger.

Om undervisningen:
I faget matematik på C-niveau vil du lære at gennemføre simple matematiske ræssonementer og at bruge matematik i sammenhænge, der vedrører dagligliv, samfundsliv og naturforhold. Du lærer også at kommunikere om matematik.

Læs mere om faget på Uddannelsesguiden

Design og Arkitektur C (Valgfag på 1. år)

Du arbejder med design af produkter, af fysiske omgivelser og af kommunikation og får forståelse for samspillet mellem form, funktion og kommunikation.

Om undervisningen:
I faget design på C-niveau vil du få de grundlæggende forudsætninger for at kunne gennemføre en designproces og for at kunne analysere og vurdere design i din omverden.

Læs mere om faget på Uddannelsesguiden

Matematik B (Fagpakkefag på 2. år)

Matematik bygger på abstraktion og logisk tænkning, og du lærer om en lang række metoder til problembehandling inden for matematikkens verden.

Om undervisningen:
I faget matematik på B-niveau lærer du at gennemføre matematiske ræsonnementer og logisk tankegang. Du lærer også at håndtere simple formler og at forholde dig til og diskutere brugen af matematik.

Læs mere om faget på Uddannelsesguiden

Erhvervsøkonomi C (Fagpakkefag på 2. år)

Undervisningen beskæftiger sig med både de danske og de internationale forhold inden for etablering og udvikling af en virksomhed, og du får kendskab til bl.a. brancheanalyse og økonomi.

Om undervisningen:
I faget erhvervsøkonomi på C-niveau får du en grundlæggende indsigt i en virksomheds opbygning og dens samspil med omverdenen. Du lærer også om branche- og markedsforhold og ud fra disse at kunne diskutere og vurdere virksomhedens strategiske muligheder

Læs mere om faget på Uddannelsesguiden

B-niveaufag (Valgfag På 2. år)

Biologi B

Kemi B

Psykologi B

Samfundsfag B

Religion B

Matematik B

Billede af elever der skriver post-its

På HF skal du vælge fagpakke, når du starter.

Billede Til To Billede Modul På Hf Europe 1
Billede af Elev på Science plus på HF Hvidovre

Eksamen og prøver

På det 2-årige HF skal du op til eksamen i alle fag. Og du skal skrive Større Skriftlig Opgave (SSO) på 2. år.

Find al info om eksamen her:

- Eksamensdatoer
- SSO
- Mødetid til eksamen
- Hvad du gør, hvis du bliver syg ved eksamen
- Hvornår der afholdes sygeeksamen
- Karakterer og eksamensbeviser

Gå til eksamensoversigt

Udforsk flere af vores videoer

Undervisningsmiljøet På Skolen
Hvordan er det at være elev på HF & VUC København Syd?
Hf Fra 10 Klasse
Hør om forskellen på HF og STX
Elev Fortæller Om Hf På Kbhsyd
Elev fortæller om, hvordan det er læse HF på Hvidovre-afdelingen
;