Merit

Skal du søge merit fra tidligere uddannelser eller fag?

Merit

Søg merit

Ideen med merit er, at du ikke behøver at gå til undervisning i samme fag på samme niveau mere end én gang. Hvis du har taget et fag på et bestemt niveau på en anden institution, inden du starter hos os, kan du på HF-enkeltfag få merit for det, dvs. få det godskrevet.

Fag du har fulgt på andre gymnasiale uddannelser

Hvis du fx har gået et eller to år i gymnasiet, så kan du få merit for de fag, der er afsluttet i 1. eller 2. g og få karaktererne overført, hvis du er tilmeldt et HF-enkeltfagsforløb.

Find dine eksamensbeviser frem

Upload dine eksamensbeviser, prøvebeviser eller stemplet eksamensprotokol her via denne blanket. Når du gør det, så starter vi din meritansøgning.

Har du spørgsmål, kan du kontakte en vejlederen, - så finder I sammen ud af, hvilke fag, du skal tage for at afslutte din AVU- eller HF-uddannelse.

Merit for fag under den gamle AVU-ordning

Hvis du har bestået prøven i et fag under den gamle AVU-ordning (før august 2009) kan du få merit, så dine karakterer kan blive overført direkte til dit eksamensbevis.

Omregningen sker på følgende måder:

  • Trin 1 giver merit på niveau G.
    Trin 2 giver merit på niveau E. (Undtagen; billedkunst, engelsk, formidling og samfundsfag der giver merit på niveau D).
    Øvrige fag, herunder fag udbudt som standardforsøg eller særlige fagtilbud, giver ikke merit.

Blanket: Søg Merit

;