Klar Til Erhvervsuddannelse

Klar til erhvervsuddannelse

Klar til erhvervsuddannelse er for dig der vil starte på en erhvervsuddannelse og mangler 9. klasse i dansk og matematik.

Du kan kombinere avu-fag.

Dansk og Dansk som andetsprog, niveau G

Dansk G

Du lærer at skrive og læse forskellige tekster ogt at lytte opmærksomt, fortælle og at holde oplæg. Du lærer du at begrunde et synspunkt og vælge de ord, der passer til situationen.

Om undervisningen:
For at få viden om, hvordan sproget bruges i tale og skrift, skal du blandt andet arbejde med:

 • Skriftsprog og talesprog
 • Læsning
 • Sproglig korrekthed
 • Ord og betydning
 • Grammatik
 • Skriveprocessen
 • Kommunikation

Læs mere om faget på Uddannelsesguiden

Dansk som andetsprog G

I læsning af danske tekster vil du blive præsenteret for et udvalg af dansk og oversat litteratur og samtidig læse et dansk værk i original udgivelse.

Om undervisningen:
For at blive bedre til at kommunikere både mundtligt og skriftligt på dansk og få indsigt i dansk litteratur arbejder du blandt andet med:

 • Sprog og kommunikation
 • Et udvalg af dansk og oversat litteratur i forskellige genrer
 • Udtale
 • Argumentationsteknikker
 • Sproglig korrekthed, forståelighed og sammenhæng i tale og skrift
 • Modeltekster
 • Læseteknikker og ordforråd
 • Sproglære
 • Informationssøgning
 • Referat, resumé, fortælling og kommentar

Læs mere om faget på Uddannelsesguiden

Engelsk G-niveau

Engelsk, G-niveau

Du bliver lidt bedre til at forstå engelsk og til at tale og skrive på et enkelt, forståeligt engelsk om almene emner.

Du får blandt andet undervisning i udtale og grammatik. Desuden får du viden om kultur og samfund i engelsktalende lande.

Læs mere om faget på Uddannelsesguiden

 

Naturvidenskab G-niveau

Naturvidenskab, G-niveau

Du får en bred naturfaglig viden, der gør det muligt at forstå og deltage i diskussioner om naturfaglige emner.

Du arbejder med emner fra fagene biologi, kemi, fysik og naturgeografi, og du får en grundlæggende forståelse for samspillet mellem menneske, natur, teknik og sundhed

Læs mere om faget på Uddannelsesguiden

 

Samfundsfag G-niveau

Samfundsfag, G-niveau

Faget giver dig viden om især danske, men også internationale samfundsforhold.

Du beskæftiger dig bl.a. med hovedlinjerne i det danske demokratiske system og lærer at kende forskel på den lovgivende, den udøvende og den dømmende magt

Læs mere om faget på Uddannelsesguiden

 

Dansk G niveau

Dansk G niveau

Du arbejder med det danske sprog og med at bruge sproget bevidst såvel mundtligt som skriftligt.

Du lærer at skrive og læse forskellige tekster og at lytte opmærksomt, fortælle og at holde oplæg. Du lærer du at begrunde et synspunkt og vælge de ord, der passer til situationen

Prøver

Undervisningen afsluttes med en intern evaluering, som bestemmer, om du kan blive optaget på G-niveau i dansk som andetsprog.

Efter basispakken kan du fortsætte på vores 9. klasses pakker på G-niveau. Med en 9. klasses-eksamen, kan du søge ind på en erhvervsskole eller fortsætte på 10.-klasses niveau.

Pris

Der er deltagerbetaling på AVU. Læs om deltagerbetaling her

Tilmelding

Det er altid en god idé at tage en snak med en vejleder, før du tilmelder dig. Når du er helt afklaret kan vejlederen også tilmelde dig fag direkte. 

 

Kontakt vejledningen

 

;