Studieplaner

Studieplanen kan bestå af en række beskrivelser, der er fælles for alle klasserne på institutionen.

Studieplaner

Studieplanen kan bestå af en række beskrivelser, der er fælles for alle klasserne på institutionen fx progressionsplaner i forhold til flerfaglige forløb og beskrivelser af ansvarsfordeling mellem fag og forløb i
forhold til de tværgående kompetencer.

 

Studieplan for HF2 2023-24

;