Adgangskrav

Find alle adgangskrav til skolens uddannelser her

Adgangskrav - 2-årig HF 

HF-optagelse fra 9. klasse

For at søge optagelse til den 2-årige HF direkte fra 9. klasse, skal du blandt andet:

 • søge ind via optagelse.dk i direkte forlængelse af 9. klasse.
 • være vurderet uddannelsesparat med mindst 4,0 i gennemsnit.
 • have aflagt folkeskolens obligatoriske prøver efter 9. klasse. Til afgangseksamen skal elever bestå og bekræfte det faglige niveau (mindst 4,0).

Vær opmærksom på, at opnår man mindst 6,0 i gennemsnit i de lovbundne prøver, har man krav på optagelse, også selvom man er vurderet ikke uddannelsesparat.

Se alle adgangskrav for HF-optagelse, 9. klasse på optagelse.dk.

Du kan søge optagelse på 2-årig HF direkte via optagelse.dk. Hvis du er i tvivl, om du opfylder kravene, kan du få en vejleder til at hjælpe dig med at gennemgå dit eksamensbevis.

HF-optagelse fra 10. klasse

For at søge optagelse til 2-årig HF fra 10. klasse, skal du blandt andet:

 • søge ind rettidigt via optagelse.dk og i direkte forlængelse af 10. klasse.
 • være vurderet uddannelsesparat med mindst 4,0 i de afsluttende karakterer fra 10. klasse og fra 9. klasse.
 • have opnået mindst 2,0 i gennemsnit i både dansk og matematik i 10. klasseprøverne.
  Se alle adgangskrav for HF-optagelse, 10. klasse på optagelse.dk.

Du kan søge optagelse på 2-årig HF direkte via optagelse.dk.

HF-optagelse på 2-årig HF fra FGU

Du kan også blive optaget på den 2-årige HF har bestået en række fag på den forberedende grunduddannelse (FGU), og søger optagelse i den førstkommende termin, efter du har bestået fagene.

De fag, du skal bestå, er dansk eller dansk som andetsprog, engelsk, matematik - alle på D-niveau. Desuden skal du have samfundsfag og naturfag på mindst niveau G

HF-optagelse på 2-årig HF fra AVU

Du kan også blive optaget på den 2-årige HF, hvis du er gået ud af skolen, og i stedet har bestået en række fag på den almene voksenuddannelse (AVU), og søger optagelse i den førstkommende termin, efter du har bestået fagene.

De fag, du skal bestå, er dansk eller dansk som andetsprog, engelsk og matematik - alle på D-niveau. Desuden skal du bestå naturvidenskab og et af fagene fransk, historie, samfundsfag eller tysk - alle på G-niveau eller derover.

Læs mere om fag på AVU her

HF-optagelse på 2-årig HF, hvis du har holdt pause fra folkeskolen

Ansøgere uden retskrav på optagelse - altså ansøgere, der ikke søger ind direkte forlængelse af 9. klasse, 10. klasse eller AVU-forløb - kan godt søge ind på den 2-årige HF. Optagelsen her vil bero på en samlet vurdering af dine karakterer og generelle aktiviteter.

Er vi i tvivl om dit faglige niveau, kan vi tilbyde dig en optagelsesprøve.

Læs mere på ug.dk under afsnittet "Hvis du er gået ud af 9. eller 10. klasse".

Særlige fordelingsregler for 2-årig HF

Husk at vælge HF & VUC København Syd som din 1. prioritet. Gør du det, så øger du chancen for, at få en plads på 2-årig HF her på skolen væsentligt - hvis du samtidig opfylder de generelle optagelsesbetingelser.

Du er sikret plads på KBH SYD i 2024, hvis du er ordblind elev, og ønsker HF Ordblind (3-årig HF), eller hvis du er over 20 år. Du skal sikre, at du vælger skolen som din 1. prioritet på optagelse.dk. Hvis du er ordblind, skal inde på optagelse.dk markere at du ønsker forrang til HF Ordblind. Ansøgningsfristen er 1. marts.

Hvis du er under 20 år og ikke er ordblind, skal du søge rettidigt, så har du gode chancer for at få plads på den 2-årige HF. Men søg i tide!

Og vi glæder os meget til, at du starter her på skolen.

Læs mere om optagelse på 2-årig HF

Hvis du søger plads efter første 1. marts 

Hvis du søger efter 1. marts fordeles du så vidt muligt efter ledige pladser på din første prioritet. Hvis du får at vide, at der er ledige pladser, og du overholder afstandskravet, har du gode chancer for at få en plads her på HF & VUC København Syd. Men du vil først få besked noget senere end dem, der har søgt ind rettidigt. 

Hvis du søger ind på HF Ordblind efter 1. marts, kan du ikke længere vælge "forrang". Du vil dog stadig godt kunne ansøge om en plads på den 3-årige HF Ordblind her på HF & VUC København Syd, hvis du vedlægger dokumentation for din ordblindhed, når du ansøger. Der er derfor en god idé også at gøre os som skole opmærksom på, at du har søgt på optagelse.dk ved at sende en mail til ordblind@kbhsyd.dk

Mit overblik

Hvis du er i tvivl om, hvor langt din ansøgning er eller om du har fået plads, så kan du logge ind på optagelse.dk og følge ansøgningsprocessen i "Mit Overblik"

HF-optagelse - hvis du er ordblind

Der gælder de samme adgangskrav til den 3-årige HF Ordblind, som der normalt gælder for den 2-årige HF. Du kan dog søge om forrang pga. din ordblindhed.

Det hjælper dig med at komme ind på skoler, der tilbyder klasser for elever med særlige behov som fx ordblindhed. Blandt andet HF & VUC København Syd.

Læs mere om forrang og hvad det kræver her:

FAQ - spørgsmål om HF Ordblind

 

Du kan også godt vælge at gå i en almindelig 2-årig HF-klasse eller på HF-enkeltfagshold som ordblind. Tal med en studievejleder om dine muligheder. 

Adgangskrav - HF-enkeltfag

HF-enkeltfagsoptagelse

Du kan tidligst blive optaget på hf-enkeltfag et år efter, at du har afsluttet folkeskolens 9. eller 10. klasse.

For at blive optaget på udvalgte fag, skal du normalt have fulgt undervisning i faget på det nærmeste underliggende niveau - eller have faglige kvalifikationer, som skolen skønner er tilstrækkelige.

Læs mere på Uddannelsesguiden.dk

Disse adgangskrav gælder alle pakker på HF-enkeltfag

Adgangskrav - e-learning

HF e-learningsoptagelse - du skal være over 18 år

Du skal være fyldt 18 år og opfylde mindst en af nedenstående:

 • enten have afsluttet folkeskolens 9. eller 10. klasse mindst et år inden optagelsen eller
 • have afsluttet AVU dansk på minimum D niveau

HF e-learningsoptagelse - hvis du ikke har dansk folkeskole

Ansøgere uden dansk folkeskole skal have bestået:  

 • enten faget dansk som andet sprog på D niveau eller
 • AVU dansk på minimum D niveau

Vælger du et fag på C→B niveau, skal du have gennemført det tilsvarende fag på C niveau. Ligeledes B→A, her skal B niveau være gennemført.

Adgangskrav - AVU

AVU-optagelse - hvis du er over 25 år

Du skal være fyldt 25 år for at kunne blive AVU-fag. Kontakt vejledningen, hvis du er i tvivl om du kan blive tilmeldt.

 

AVU-optagelse - hvis du er under 25 år


Hvis du under under 25 år, skal du som hovedregel følge undervisning på Den forberedende grunduddannelse (FGU) og ikke på AVU. Nogle gange kan du dog godt få lov at starte på AVU, selv om du er under 25 år

Det kan fx være, hvis du:

 • har et fast job på minimum 20 timer om ugen
 • har gennemført en ungdomsuddannelse, eller er i gang med en, og har behov for supplerende fag.
  er i gang med hf-enkeltfag, men har behov for faglig opkvalificering for at kunne gennemføre det gymnasiale niveau.
 • har barselsorlov fra dit arbejde og ønsker at følge enkelte fag.
 • deltager i undervisning under Kriminalforsorgen

Opfylder du en af ovenstående punkter, kræver lovgivningen, at vi får en underskrift på Tro og loveerklæring for AVU kursister under 25 år. 

Adgangskrav - AVU e-learning

AVU e-learningsoptagelse

Personlige og faglige kvalifikationer

 • Du skal være fyldt 25 år.
 • Du skal have personlige og faglige kvalifikationer, der sætter dig i stand til at arbejde selvstændigt på tilfredsstillende måde og fuldføre den på normal tid.

Du skal:

 • have daglig adgang til en computer med internetopkobling.
 • være en rimelig rutineret bruger af både computer og internet.
 • have installeret et tekstbehandlingsprogram på din computer.
 • have Excel eller regneark fra Open Office på din pc, hvis du deltager i matematik.
  tjekke mails løbende samt e-boks.
  gå til eksamen, og at eksamen kræver fysisk fremmøde på skolen.
 • Du kan desuden snakke med en vejleder før du kan tilmelde dig AVU e-learning. Kontakt vejledningen her
 • Skolen stiller Microsoft office-pakken til rådighed for alle aktive kursister.
;