HF Empowerment

HF Empowerment er en klassisk HF, hvor vi styrker fællesskabet, i klassen og på skolen. Som elev på empowerment vil du opleve et dynamisk klasserum, der stiller krav til dine handleevner, der styrker fællesskabet og hvor man skal tage ejerskab over ens egen udvikling.

Som elev på empowerment vil du derfor opleve, at du har medindflydelse på undervisningen, og at du bliver bedre til at debattere og blive hørt. Du kan kan forvente,  at vi laver konkrete produkter i undervisningen, og at ture ud af huset er en del af hverdagen. På HF Empowerment er vi fælles om at skabe det gode relationer og det gode læringsrum. Klassen tager på studietur på 2. år (egenbetaling på ca. til 2700 kr)

HF Empowerment er for dig, der:

  • Vil være en del af et stærkt fællesskab
  • Vil tage ejerskab over din uddannelse og fremtid 
  • Vil have medindflydelse - og lære, hvordan du får indflydelse
  • Vil blive bedre til at debattere og gerne vil gøre din stemme hørt.

Undervisningssted:

Hvidovre-afdelingen på Åmarkvej 1 (lige ved Åmarken S-togsstation), og

Amager Strand-afdelingen på Amager Strandvej 390 (lige ved Kastrup Metrostation). 

Tilmelding:

Tilmelding foregår via optagelse.dk. Du skal logge ind med MitID eller unilogin. Hvis du har spørgsmål til tilmelding eller HF Empowerment, er du velkommen til at kontakte skolens vejledning.

Kontakt vejledningen

 

Billede af HF-elev fra HF & VUC København Syd

Fag på HF Empowerment

Dansk A

Du lærer om både mundtlig og skriftlig fremstilling og får viden om skønlitteratur fra fortid og nutid og om kommunikation i moderne medier.

Om undervisninigen:
I faget dansk på A-niveau får du indsigt i litteratur, kommunikation og medier og i sprogets funktion og egenskaber i forskellige situationer. Du lærer at analysere tekster, gå bag om ordene og forstå indhold og nuancer.

Læs mere om faget på Uddannelsesguiden

Biologi, Geografi og Kemi: Naturvidenskabelig faggruppe

Du får indsigt i naturvidenskabens metoder, og hvordan de bruges til at opnå forståelse af fænomener i naturen og af samspillet mellem mennesket og dets omgivelser.

Om undervisningen:
Den naturvidenskabelige faggruppe – hf er et tværfagligt fag, der giver indblik i sammenhænge mellem naturvidenskab, teknologi og samfund. Faggruppen omfatter fagene biologi C, geografi C og kemi C.

Læs mere om faget på Uddannelsesguiden

Engelsk B

Du lærer at tale og skrive på engelsk om almene og faglige emner, og du får en grundviden om historiske, kulturelle og samfundsmæssige forhold i Storbritannien og USA.

Om undervisningen:
I faget engelsk på B-niveau lærer du at forstå, tale og skrive et nogenlunde flydende og hovedsageligt korrekt engelsk. Du vil i den sammenhæng lære om det engelske sprogs grammatik, stavemåde og tegnsætning.

Læs mere om faget på Uddannelsesguiden

Historie, religion og samfundsfag: Kultur- og samfundsgruppe

Du får en forståelse af væsentlige elementer i den historiske udvikling, det moderne samfund, forskellige religioner samt kulturelle værdier og livsanskuelser.

Om undervisningen:
Kultur og samfundsfaggruppe - hf er et tværfagligt fag, der giver indsigt i samspillet mellem den historiske, samfundsmæssige og kulturelle udvikling i Danmark så vel som internationalt. Faggruppen består af fagene historie B, religion C og samfundsfag C.

Læs mere om faget på Uddannelsesguiden

Matematik C

Matematik bygger på abstraktion og logisk tænkning, og du lærer fx at håndtere simple formler, modeller og ligninger.

Om undervisningen:
I faget matematik på C-niveau vil du lære at gennemføre simple matematiske ræssonementer og at bruge matematik i sammenhænge, der vedrører dagligliv, samfundsliv og naturforhold. Du lærer også at kommunikere om matematik.

Læs mere om faget på Uddannelsesguiden

Mediefag C (Valgfag på 1. år)

Du lærer at bruge optage- og redigeringsudstyr og at lave en medieproduktion sammen med andre - herunder at udarbejde synopsis og storyboard.

Om undervisningen:
I mediefag på C-niveau arbejder du både teoretisk, analytisk og praktisk med medier som film og tv..

Læs mere om faget på Uddannelsesguiden

Samfundsfag B (Fagpakkefag på 2. år)

Du får bl.a. viden om og forståelse af danske og internationale samfundsforhold og den dynamik, der har indflydelse på samfundsudviklingen.

Om undervisningen:
I faget får du en teoretisk og aktuel baggrundsviden, der gør dig i stand til at arbejde problemorienteret med fokus på at undersøge aktuelle samfundsmæssige udfordringer og diskutere løsninger.

Læs mere om faget på Uddannelsesguiden

Psykologi C (Fagpakkefag på 2. år)

Du lærer om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt og under givne livsomstændigheder.

Om undervisningen:
I faget psykologi på C-niveau får du et bredt kendskab til fagets stofområder, primært i forhold til det normaltfungerende menneske. Du får bl.a. viden om menneskets udvikling, herunder betydningen af arv, miljø og kultur samt psykologiske og sociale forholds betydning for læring og motivation.

Læs mere om faget på Uddannelsesguiden

B-niveaufag (Valgfag På 2. år)

Biologi B

Kemi B

Psykologi B

Samfundsfag B

Religion B

Matematik B

Billede af elever der skriver post-its

På HF skal du vælge fagpakke, når du starter.

Billede Til To Billede Modul På Hf Europe 1
Billede af Elev på Science plus på HF Hvidovre

Eksamen og prøver

På det 2-årige HF skal du op til eksamen i alle fag. Og du skal skrive Større Skriftlig Opgave (SSO) på 2. år.

Find al info om eksamen her:

- Eksamensdatoer
- SSO
- Mødetid til eksamen
- Hvad du gør, hvis du bliver syg ved eksamen
- Hvornår der afholdes sygeeksamen
- Karakterer og eksamensbeviser

Gå til eksamensoversigt

Hvorfor har jeg valgt Empowerment

Billede af to hf elever på hf empowerment
Jeg kan godt lide at diskutere
Billede af elev på hf empowerment
Jeg vil gerne være i front sammen med de andre

Udforsk flere af vores videoer

Undervisningsmiljøet På Skolen
Hvordan er det at være elev på HF & VUC København Syd?
Hf Fra 10 Klasse
Hør om forskellen på HF og STX
Elev Fortæller Om Hf På Kbhsyd
Elev fortæller om, hvordan det er læse HF på Hvidovre-afdelingen
;