Evaluering

På de fleste hold skal de studerende sammen med læreren være med til at evaluere sine egne præstationer regelmæssigt

Evaluering

Evaluering af gennemførsel 2020

På HF & VUC København Syd foretages løbende evalueringer af undervisningens form og indhold på de forskellige uddannelsesområder og i forskellige fag og på årgange. På de fleste hold skal de studerende sammen med læreren være med til at evaluere sine egne præstationer regelmæssigt. 

2-årig HF

Formativ evaluering af undervisningen med fokus på faglige mål, didaktisk og metode. Synlig læring: Med fokus på egne læreprocesser og refleksion over egen læring. Gennemførelse: Lærerteams samarbejder om de enkelte klasser med fokus på fællesskab, klasserumskultur og den enkelte elev faglige og personlige trivsel. Lærernes arbejde med klassen understøttes af et gennemførelsesteam. Der gennemføres samtaler med den enkelte elev og klassen 2-4 gange pr. semester.

Tidspunkter for evalueringer: 14. dags møder i teamet og ca. 2 gange om året med eleverne maj og december.

Hf-e

Feedback på undervisning. Formativ evaluering i fagene. Fagets lærer gennemfører evaluering af undervisning efter hvert forløb, dog mindst to gange pr semester. Synlig læring: Fokus på kursisternes egne læreprocesser og selvrefleksion. Fokus: Fagenes mål, studieaktivitet, trivsel og fremmøde.

 

AVU

Statussamtaler efter hvert niveau. Holdets lærere gennemfører samtalerne. Synlig læring: Fokus på kursistens læreprocesser. Fokus: Fagenes mål, studieaktivitet, trivsel og fremmøde.

FVU

Statussamtaler efter hvert niveau. Det holdes derfor løbende i semesteret. Holdets lærere gennemfører samtalerne. Synlig læring: Fokus på kursistens læreprocesser. Fokus: Fagenes mål, studieaktivitet, trivsel og fremmøde.

E-learning: AVU og HF-e

Der undervises i moduler, hvor kursisten får feedback efter hvert modul. Kursistens lærere gennemfører samtalerne. Synlig læring: Fokus på kursistens læreprocesser. Fokus: Fagenes mål, studieaktivitet, trivsel.

Erhvervs- og lærings-center

Erhvervshold og OBU-hold evaluerer hvert forløb. Tilrettelagte eksamenstilbud i eksamensperioden på FVU-niveau og på OBU som led i gennemførselsstrategien. Udvikle tilrettelæggelser af undervisningen til mere fleksible forløb. Etablere en materialebank på FVU og OBU.

;