Strategi

Find HF & VUC København Syds strategi

Strategi 2019-23

HF & VUC København Syd er et selvejende voksenuddannelsescenter under staten. Vi tilbyder almen kompetencegivende undervisning, der har til formål at forbedre voksnes almene kundskaber og færdigheder med henblik på:

  • at give forudsætninger for aktiv medvirken i et demokratisk samfund
  • at forstå og påvirke egen livssituation
  • at give forudsætninger for videregående uddannelse
  • at matche kravene på arbejdsmarkedet

Vores mål på KBH SYD

Vores opgave og mål er at inspirere og hjælpe vores elever, så alle:

  • oplever og bidrager til åbenhed og forskellighed
  • får træning i aktivt medborgerskab
  • virkeliggør drømme gennem uddannelse

Alt hvad vi gør præges af medborgerskab

På KBH SYD har vi stillet skarpt på medborgerskab. Vi har et mål om, at alt hvad vi gør præges af medborgerskab, både i fagene, mellem fagene og uden for fagene.

 

Strategien i PDF

 

Strategien i kort udgave

;