Elevråd

I skabelsen af en skole med fokus på elevernes læring er det væsentligt med et frugtbart og formaliseret samarbejde med elevrådet.

Elevrådene på skolen

I skabelsen af en skole med fokus på elevernes læring er det væsentligt med et frugtbart og formaliseret samarbejde med elevrådet.

Derfor har vi i fællesskab udarbejdet et kommissorium, hvor visioner og arbejdsformer er ekspliciteret. Det er tanken, at elevrådet jævnligt inddrages i skolens udvikling – fx deltager elevrådet i udarbejdelse af skolens værdier og i løbende elevundersøgelser som skal bidrage til at vi hele tiden udvikler os til en skole, der inddrager elevernes meninger og behov.

Skolen har to fungerende elevråd. Et på hver afdeling.

Vil du være med i elevrådet?

Vil du være med i elevrådet, kan du skrive til kbhsyd@kbhsyd.dk, som vil videresende din henvendelse til rette vedkommende.

Om elevrådet

Elevrådet er ansvarlige for de sociale arrangementer på København Syd. Arrangementerne har til formål at skabe fællesskab blandt eleverne og styrke elevernes tilhørsforhold til skolen. Vellykkede sociale arrangementer er vigtige, fordi de skaber god stemning og fællesskab blandt de nuværende eleverme, men også fordi de styrker HF & VUC Københavns omdømme blandt den potentielle målgruppe. Skolen vil med støtte til de sociale arrangementer forsøge at tilgodese den sammensatte elevgruppes ønsker og behov for fællesskab på skolen, som et sjovt og hyggeligt supplement til det faglige fællesskab, eleverne i forvejen har.

Mål

  • At elevrådet er briefet om ledelsesmæssige beslutninger vedr. sociale arrangementer.
  • At elevrådet sammen med relevante ledere og studieadministrationen op mod sommerferien eller i løbet af skoleårets start finder datoerne for fester og arrangementer for næstkommende skoleår
  • At elevrådet fra skoleårets start får beskrevet og besluttet de 6-8 arrangementer, de ønsker at afholde i løbet skoleåret og at de fremlægger dem for uddannelsescheferne
  • Sikre at de to festudvalg tager ejerskab om dette.

Succeskriterium

Det handler ikke om hvor mange, der deltager til hver arrangement, men om, at dem, der er med til arrangementet hygger sig og har det sjovt.

Det skal være sjovt at gå her

Det er ikke bare lektielæsning, flid og slid at gå på København Syd. De sociale arrangementer er en stor del af livet på skolen. På hver afdeling bliver der i løbet af skoleåret afholdt mellem seks og otte sociale arrangementer. Det kan være fest, fredagscafé, idrætsdag, filmaften og lignende.  Vi tager forbehold for at nogle af arrangementerne godt kan ændre karakter: Det kan f.eks. være at festudvalget, i samråd med skolen, beslutter, at der i stedet for en fest skal være eksempelvis en SuperBowl-aften. Det er dog en god idé at notere datoerne i kalenderen, det skal nok blive sjovt - hvad end det bliver.

Calendar
Kom til åbent hus i januar 2024
;