HF Neurodivergent

HF Neurodivergent er et særligt tilrettet HF-forløb, som gør det muligt for dig at gennemføre en fuld HF på 3 år, også selvom du har autismespektrumforstyrrelser (ASF), ADHD eller andre diagnoser, der udfordrer din læring. HF Neurodivergent er et enkeltfags-tilbud.

HF Neurodivergent læses på HF & VUC København Syds Hvidovreafdeling.

HF Neurodivergent er for unge der har været ude af folkeskolen i mindst et år og har en diagnose, der giver ret til særlig pædagogisk støtte (SPS). Du skal have fagligt niveau til HF/Gymnasium, men ikke kunne gennemføre på normale vilkår.

Til kommuner

 

Tilmelding

Man skal visiteres af sin bopælskommune, da der skal gives en kommunal bevilling.

Året rundt kan du skrive til hf-neurodivergent@kbhsyd.dk for at høre nærmere og finde ud af om tilbuddet er aktuelt for dig eller en ung, du kender.

Der vil være infoaftener og besøgsdage. Du kan tilmelde dig en kontaktlisten ved at skrive til hf-neurodivergent@kbhsyd.dk, vil du også få info den vej igennem.

Send din ansøgning via linket her. Vigtigste element for tilmelding er den personlige samtale med mentorerne. Optagelses-samtalen kan du booke som del af ansøgningen.

Ansøgningsformular

Send din ansøgningsformular til HF-neurodivergent her. I formularen her finder du også link til optagelsessamtalen-booking:

Tilmeld dig her

Neurodivergent

HF Neurodivergent 

På HF Neurodivergent kombineres forudsigelighed og overskuelighed med den nyeste viden om stressreducering, relationers betydning og hjerneforskning. 

Du får også tilknyttet en fast mentor med socialpædagogisk baggrund. Det er et unikt tilbud, fordi det er mentoren, der er klasselærer og gennemgående figur gennem alle tre år. Mentoren er en naturlig del af den daglige undervisning og som sådan en værdifuld sparringspartner for både elev og lærer.

På de 3 år, som HF-uddannelsen tager, vil dine lærere og mentorer arbejde med dig, så du bliver godt rustet til at fortsætte på en videregående uddannelse.

Faste lærere, der kender dig godt

De to første år er du i en stamklasse med faste lærere. På dit tredje år tager du fag - herunder valgfag - i almindelig klasse, men stadig med mentorstøtte.

Hjælp til læringsstrategi

Din mentorens opgave er at støtte dig i at komme godt igennem uddannelsen, og din mentor hjælper dig også med at skabe forudsigeligheder i undervisningen. Du vil få hjælp til at udvikle strategier for din læring og undervisning, som du kan bruge, når du skal læse videre på en videregående uddannelse.

Fokus på din trivsel

Både din mentor og dine lærere vil have fokus på din trivsel på skolen og i klassen.

En rolig klasse

Du vil gå i en lille klasse med 18 elever. Klasselokalet er skærmet fra skolens ellers travle liv, så der er ro og indrettet så det passer til vores undervisning.

Du har medindflydelse på, hvordan og hvor du sidder i rummet - og du kan trække dig fra undervisningen. 

Tid til fagene

HF Neurodivergent giver dig tid til dine fag.

Første år kan du fokusere på dansk og matematik. Du starter på folkeskoleniveau, så du får genopfrisket fagene og bevæger dig op på A og C niveau. I matematik er der mulighed for differentiering, så du kan følge et højere niveau, men stadig være i samme klasse.

Du vil have både naturvidenskabelige fag og humanistiske fag alle tre år. Det er en fordel at bryde de naturvidenskabelige fag op, så de ikke bliver for stor en mundfuld.

På 2. år vil du derfor skulle have 3 c-niveau fag: Kemi, biologi i efterårssemestret med vintereksamen og mediefag i forårssemesteret med eksamen om sommeren. Desuden har du engelsk og psykologi, som du skal til eksamen i om sommeren som afslutning på 2. år.

På 3. år har du så mulighed for at fokusere på historie og samfundsfag samt religion og geografi. Desuden har du to valgfag.

Varighed

Uddannelsen tager 3 år og giver dig mulighed for at søge ind på en videregående uddannelse efterfølgende.

Økonomi og SU

Som kursist på HF Basecamp kan du søge om SU (Statens uddannelsesstøtte) efter gældende regler. Det betyder, at du kan få SU, hvis du opfylder de almindelige betingelser for at være berettiget til SU. Du søger om SU via su.dk. 

Fag fordelt på semestre

Åben semesterflow som pdf

 

Mentorerne på HF Neurodivergent

Billede af medarbejder AKJ

Anne Jakshøj

Projektleder og mentor, HF Neurodivergent
Billede af medarbejder og mentor på hf neurodivergent

Anna Sophie Rønde Jensen

Mentor, HF Neurodivergent
Billede af medarbejder og mentor

Camilla Louise Demuth

Mentor, HF Neurodivergent

Yderligere kontakt

Billede af medarbejder LTS

Lasse Tolstrup Schmidt

Uddannelseschef for AVU, OBU og HF neurodivergent
tlf.: 4137 4450
Billede af medarbejder ADA

Anne Dalum

Uddannelsesvejleder
;