Billede af elever på socialrådgiverpakken

Til kommuner

Her kan du læse om:

  • Formål
  • Målgruppe
  • SPS
  • Mentorindsats og afstilladsering 
  • Evaluering og løbende samarbejde 

Formål:

Uddannelsens formål er at give unge med anderledes hjerner mulighed for at gennemføre en HF-uddannelse under tilpassede vilkår og samtidig træne elevernes kompetencer i at begå sig i et miljø med andre unge mennesker og få del i den dannelsesrejse som en gymnasial uddannelse tilbyder.

Vores ambition er dels at fjerne nogle af de forhindringer, de neurodivergente unge møder i det almene uddannelsessystem, og dels at understøtte og italesætte de kompetencer, eleverne kommer med.

Målgruppe:

Vi arbejder med følgende målgrupper: 

  • Unge, der har gennemført deres 9. - 10 klasse, og som har en dokumenteret diagnose
  • Unge som har et ønske og et formål med at tage en HF. (Dette ønske og formål afklares ved optagelsessamtalen, hvor er den unges formål er afgørende for at blive optaget på uddannelsen.)

Der vil undtagelsesvis optages elever, der ikke har gennemført deres 9. - 10. klasse, hvis mentorerne vurderer, at den unge har de faglige kvalifikationer, det kræver for at gå på en HF.

SPS 

Mentorerne på HF Neurodivergent iværksætter og koordinerer SPS-indsatsen. Der anvendes SPS-ressourcer i selve undervisningen, for at hjælpe med strukturering, gentagelse af informationer, fastholdelse af fokus, følelsesmæssig regulering - alt det som neurodiverse er udfordrede på. 

Fordelen ved at SPS-læreren og mentoren er til stede i undervisningen er, at der hurtig kan sættes ind, når en elev ikke forstår undervisningen, oplever et angstanfald eller lignende reaktioner, der kan have konsekvenser for elevens trivsel og læring, hvis ikke der følges op på dette med det samme.

SPS skal også sikre den gode overgang fra skærmet undervisningsmiljøer til deltagelse på almene HF-hold på 2. og 3. år.

Mentorindsats og afstilladsering 

Mentorstøtten på HF Neurodivergent er differentieret. Det 1. år følges eleven tæt og kontinuerligt, initieret af mentor, men i de følgende år udvikler støtten sig i samarbejde med eleven til en mere behovsstyret indsats, hvor eleven udvikler sin selvstændighed, men hele tiden har sin mentor til rådighed når udfordringer opstår

Det skal både sikre elevens gennemførelse samt elevens kapacitet til at stå på egne ben. 

I eksamensperioderne følges eleverne tæt af deres mentorer, der er til rådighed til eksamenslæsning, forberedelse og eksamination. Skolens eksamensafdeling er med til at sikre de bedste rammer for elevernes eksamen, ved at tilrettelægge eksamen på HF Neurodivergent først, så der tages højde for tidspunkter og lokaler.

Evaluering og løbende samarbejde 

Der sendes en statusrapport fra mentorer på HF Neurodivergent til kommunens sagsbehandlere via Digital Post efter aftale.

Rapporten indeholder en kvalitativ tilbagemelding med udgangspunkt i den enkelte elevs fremmøde, progression (fagligt, personligt og socialt) samt informationer om ændrede livsforhold, der kan være relevante for sagsbehandlere, ungevejledere/ungekonsulenter osv.

Konktakt os gerne for yderligere information.

Til sagsbehandlere

Har du som sagsbehandler brug for priser til HF Neudivergent.

Rekvirer priser  - skriv her

Yderligere kontakt

Billede af medarbejder LTS

Lasse Tolstrup Schmidt

Uddannelseschef for AVU, FVU, OBU, SPS og HF neurodivergent
tlf.: 4137 4450
DWM SH

Didde Marie Wahlgren Mundt

Uddannelsesleder
tlf.: 4137 1765
;