FVU digital

Grundlæggende IT

Bliv bedre til IT med et kursus i FVU digital.

Hvad er undervisning i grundlæggende IT?

Undervisning i grundlæggende IT og digitale færdigheder gør medarbejderne fortrolige med at bruge pc, iPad, mobil og anden IT.

Medarbejderne arbejder med den IT, de skal bruge i deres hverdag.

Hvad får medarbejderne og virksomheden ud af at deltage?

De fleste arbejdsopgaver i dag kræver, at man kan bruge IT, herunder også pc, iPad og mobil. Medarbejderne skal f.eks. kunne læse og skrive sms’er og emails, og de skal kunne udfylde digitale arbejdssedler og søge informationer på nettet. Mange skal også kunne bestille varer og bruge en elektronisk kalender. Når medarbejderne har styr på det med IT’en, kan det være med til at sikre, at arbejdsopgaver bliver udført både hurtigere og mere korrekt. Det kan aflæses på virksomhedens bundlinje.

Når medarbejderne er bedre til IT, øger de deres værdi for virksomheden og dem selv. De får lettere ved at omstille sig til nye arbejdsopgaver, og de får større udbytte af anden opkvalificering.

Hvordan er undervisningen tilrettelagt?

Undervisningen tilrettelægges med udgangspunkt i virksomhedens behov og medarbejderens dagligdag. Undervisningen er tilpasset jeres branche og den enkelte medarbejders niveau.

Vi tager udgangspunkt i de IT-værktøjer, som medarbejderne skal bruge i deres hverdag, f.eks. apps, emails og informationssøgning.

Optagelseskrav

Inden medarbejderne starter, giver VUC deres kompetencer og niveau et tjek. Det gør vi for at sikre, at medarbejderne bliver tilbudt den rette undervisning. 

For at deltage i FVU-digital, skal man have behov for at styrke sine digitale færdigheder.

Det praktiske

Hvor lang tid varer et kursus?

Hvert af de 4 trin har et omfang på 20-30 timer.

Undervisningen kan tilrettelægges som et intensivt forløb eller over en længere periode. Hvis I vil søge løntabsgodtgørelse, skal I dog have minimum 3 timers undervisning om ugen.

Hvor foregår undervisningen?

Undervisningen kan foregå hos jer på virksomheden eller hos os på VUC.

Hvad koster det?

Det er gratis at deltage.

Mulighed for økonomisk støtte

Mulighed for løntabsgodtgørelse og støtte via kompetencefonde 

Hvordan kommer vi i gang?

Hvis du vil høre mere om mulighederne for undervisning, skal du blot kontakte os.

DWM SH

Didde Marie Wahlgren Mundt

Uddannelsesleder
tlf.: 4137 1765
Billede af medarbejder SSK

Signe Skøt

Koordinator for VEU. FVU og OBU-lærer
tlf.: 4117 2703
;