Fraværs- og fastholdelsesstrategi 

Vi arbejder aktivt på at sænke fraværsprocenterne og samtidig øge gennemførelsen på skolen.

Lavere fravær og bedre fastholdelse

Vi arbejder aktivt på at sænke fraværsprocenterne og samtidig øge gennemførelsen på skolen.

Der er vejledere knyttet til alle klasser, vi har tilbud om enesamtaler i vejledningen, vi har indført klasse-coaches til de klasser, som har brug for støtte for at fungere bedre, og vi har mentorstøtte og andre særtilbud til de elever, som har det svært.

Derudover har vi igangsat flere tiltag i undervisningen, som vi betragter som en del af fastholdelsen.

Læs mere i handleplanen for lavere fravær, eller læs mere i den overordnede fastholdelsesstrategi.

;