Esport Projekt Udvikler

Esport-projekt udvikler os didaktisk og pædagogisk til fremtidens uddannelse

 

Elever og lærere fra HF-linjen Esport & Games er med i det EU-støttede esport projekt EASIE. Projektet består af i alt 7 tværnationale samarbejdspartnere, hvoraf tre af dem er uddannelser. Projektets omdrejningspunkt er, hvordan esport kan engagere unge og motivere til deltagelse i undervisningen samt social inklusion. Derudover hvordan esport udvikler evner og kompetencer, der er brug for i samfundet. I sidste ende skal projektet resultere i et blueprint for hvordan man kan implementere esport og computerspil i uddannelsestilbud – og ikke mindst hvorfor man bør gøre det.

“Vi er meget begejstrede for at være med i det internationale projekt EASIE”, fortæller rektor Laila Emiliussen-Hougaard og forklarer, hvordan projektet er med til at skolens “lærere og elever opbygger viden samtidig med, at skolens erfaring med store samarbejdsprojekter vokser og vi bliver skarpe på, hvordan uddannelse kan tilpasses til den nye digitale verden og dermed træne de kompetencer hos vores elever, som fremtidens arbejdsmarked kommer til at efterspørge.”

Andreas Mogensen er lærer og projektleder på HF & VUC København Syd. For ham er det vigtigt, at skolen får opbygget erfaringer og en materialebank gennem samarbejdet i EASIE-projektet. “Som lærer får man tid til at fordybe sig i og fokusere på, hvordan undervisningen kan udvikles mere målrettet til at træne de kompetencer vi gerne vil videreudvikle hos eleverne,” fortæller Andreas. “Det er kompetencer som problemløsning, omstillingsparathed, selvmotivation, genkendelighed, refleksion over udvikling, samarbejde og sociale bånd, kommunikation, gåpåmod, digitale færdigheder, analytiske evner, overblik. Disse kompetencer skal eleverne opleve at de kan bruge i den virkelige verden også og i en uddannelsessituation. Det skaber ikke kun bedre læring, men giver også eleverne en større tro på sig selv og egne evner.”

Det er kendetegnende for eleverne på HF-linjen Esport & Games, at de trives i det fællesskab som lynhurtigt opstår hos en gruppe af unge mennesker, der deler den samme interesse og passion. “Som lærer kan man tydeligt mærke det unikke, stærke og trygge læringsrum, som eleverne skaber. Det giver med det samme en bedre faglig udvikling og øger samtidig sandsynligheden for at de gennemfører deres ungdomsuddannelse” fortæller Andreas.

Derudover skal projektet være med til at udbygge elevernes forståelse for, hvad esport er, og hvad der er af muligheder i esporten og den digitale verden. I den kontekst er det vigtigt at eleverne også oplever at se deres kompetencer være kompatible med digitale karrieremuligheder og entreprenørskab. Det arbejder de med i workshops, arbejdsudvalg og online møder, alt sammen på tværs af landegrænser i EU.

 

 

Billede af medarbejder AMO

Andreas Michael Mogensen

HF-lærer historie, engelsk og udviklingskonsulent
;