Strategiske mål med projekt- og udviklingsafdelingen på HF & VUC København Syd

Det overordnede strategiske mål med projekt- og udviklingsafdelingen på HF & VUC København Syd tager udgangspunkt i kerneopgaven, hvor den vigtigste opgave er at give elever og kursister forudsætninger for at gennemføre deres ønskede videre uddannelse og forbedre deres muligheder for at matche de stigende udfordringer og krav på arbejdsmarkedet. Det skal gøres i en omverden i hastig udvikling og forandring.

Vi har derfor fokus på kompetenceudvikling af medarbejdere samt udvikling af uddannelses- og kursustilbud for at skabe bedst mulige rammer for elever og kursisters læring. 
Udviklingen af alle projekter har fokus på generel organisationsudvikling og bæredygtig implementering. I forlængelse af dette skal projekter og samarbejder fungere som byggesten til fremtidige projekter.


Afdelingens arbejde udspringer af de strategiske mål for HF & VUC København Syd:

  • Flere elever og kursister, hvor flere skal vælge en uddannelse på KBHSYD. Og vi skal udvikle os som en væsentlig uddannelsespartner hos interessenter.
  • Motiverede elever og kursister, hvor vi skal udvikle og styrke vores studiemiljø og undervisning gennem demokratiske fællesskaber, digitale og nye læringsstrategier, der øger gennemførelsen og fagligheden.
  • Myndige elever og kursister, hvor vi skal fremme, at eleverne har de rette kompetencer og indstillinger til at kunne træffe et godt uddannelses- og jobvalg for dem selv, og er i stand til at gennemføre det efterfølgende.  

Ovenstående danner baggrunden for projekt- og udviklingsafdelingens strategiske mål, der er:

  • Ansøgning og udvikling af nationale- og internationale projekter og samarbejde med henblik på KA1 mobiliteter, studierejser, job swap, jobshadowing, systemeksport, KA2 partnerskaber, Erasmus+ kurser. Alt sammen med udgangspunkt i kompetenceløft af elever og medarbejdere, udvikling af undervisning og undervisningstilbud samt netværksdannelse.
  • Udvikling af samarbejde med kommuner og private aktører. Udviklingen er med henblik på at være uddannelsespartnere som kan tilbyde relevante kurser i høj kvalitet. Agilitet er centralt for os, og vi arbejder med at forstå behovet for vores samarbejdspartnere på både kort og lang sigt.
  • Udvikling af undervisningsmaterialer til bl.a. VEU, FVU, AVU, OBU og HF. Denne udvikling tager sit afsæt i digitalisering af læremidler og i at gøre uddannelsestilbuddene mere fleksible for virksomheder, kommunale samarbejder og interne tilbud. Udviklingen af materiale tager udgangspunkt i inklusionstankegang, motivation, fastholdelse og gennemførsel samt fokus på læringsudbytte. Målet for dette er, at eleverne og kursisterne får et større mulighedsrum for at tage ejerskab i deres liv og blive aktive medborgere. 

         In english

;