Billede af tidligere 1-årig pakkeelev Johannes

Året på pædagogpakken var et af de bedste i mit liv

Året på pædagogpakken var et af de bedste i mit liv

Johannes er uddannet ernæringsassistent fra 2009 fra Svendborg Erhvervsskole. ”Jeg var typen, der skyndte mig ud og tog en erhvervsuddannelse, fordi jeg ikke var bogligt klar til at starte på gymnasiet. Og der var heller ikke nogle til at fortælle mig, at jeg godt kunne noget andet! Så jeg var lynhurtigt uddannet ernæringsassistent som bare 20-årig”, fortæller Johannes. Han flyttede derefter til Glostrup og arbejdede i køkkenet på en døgninstitution for folk med sindslidelser.

”Jeg fandt hurtigt ud af, at jeg faktisk havde en meget god tålmodighed i forhold til beboerne. Og folk begyndte at skubbe lidt til mig, og sagde, ”du skal da være pædagog”. Så efter 2 år tænkte jeg, det er nu, det skal være”.

Johannes startede på VUC Hvidovre-Amager, som KBH SYD hed dengang. ”Jeg troede egentligt ikke, jeg kunne starte, jeg havde jo kun 9. klasse, men fordi jeg havde en erhvervsuddannelse, kunne jeg godt”. Johannes startede på pædagogpakken på Hvidovre-afdelingen i 2011 og tog dansk A, psykologi C, samfundsfag på C og engelsk på B.

En klasse med et stærkt sammenhold

Da Johannes startede, vidste han ikke rigtig, hvad han kunne forvente, men han blev positivt overrasket. Klassen han kom i var meget blandet. Der var en, der havde været i fængsel. En tidligere soldat, der havde været i Afghanistan. Et par, der havde arbejdet som pædagogmedhjælpere. Nogle, der havde fået børn tidligt, og derfor aldrig havde fået taget en uddannelse. Og så var der nogle ligesom Johannes, der havde taget en uddannelse, men som af forskellige årsager ikke kunne bruge deres uddannelse. ”Fælles for os alle sammen var, at vi ville noget andet. At vi ville en ny vej”, fortæller Johannes. Fordelen ved netop HF Pædagog-pakke-holdene er, at man i klassen følges ad i alle fag. ”Der gik bare én måned, så kendte vi alle sammen hinanden. Vi tog vare på hinanden. Vi var jo i samme båd”, forklarer Johannes.

Der skete også nogle ting undervejs i Johannes klasse, der gjorde klassens fællesskab stærkere. Én i klassen døde. Han blev kørt over af et tog. Den tidlige morgen, hvor de fandt ud af, at han var død, afbrød deres Lærer Peter Lintrup undervisningen. Den dag husker Johannes tydeligt: ”Han sagde bare ”kom, rejs jer op, tag jeres tøj” og så tog han os med op på den bakke, der ligger lige i nærheden af skolen. Han sagde, at vi bare skulle gå op, sætte os, og bruge en time på at mindes vores kammerat. Og snak, hvis der er brug for det. Og dét har jeg altid tænkt på som noget særligt. Det var netop, hvad der var plads til på det hold,” fortæller Johannes.

Engelsklærer Peter Lintrup, var Johannes særligt imponeret over. Men alle de lærere han havde på pædagogpakken får ros med på vejen. ”Du kunne mærke, at de havde lyst til at dele ud af sig selv, og havde lyst til at inspirere og tackle de problemstillinger, der opstod”, forklarer Johannes og supplerer: ”Når du har sådan en mangfoldig klasse, må det kræve meget af underviserne.” Johannes læste efter pædagogpakken videre. Først et halvt år på pædagogseminariet, hvorefter han fandt ud af at han hellere ville være socialrådgiver. Han skiftede derfor studie, og er i dag færdiguddannet socialrådgiver og arbejder med unge mennesker, der har problemer med deres stofbrug. ”Den fremgangsmåde, som lærerne på VUC Hvidovre havde, har helt sikkert inspireret mig i mit arbejdsliv, hvor jeg jo også arbejder med unge mennesker, der alle har meget forskellige baggrunde”, fortæller Johannes.

Året jeg gik på pædagogpakken på KBH SYD, var et af de bedst i mit liv

Det ene år på pædagogpakken var et af de bedste år i Johannes' liv. ”Det var der, jeg nok udviklede mig til den, jeg er i dag,” fortæller han. Han tror, at mange unge mennesker, der tvinges til at tage en erhvervsuddannelse lige efter 9. klasse efter noget tid tænker: ”men hvad kan jeg mon ellers?” Mange unge er slet ikke afklaret med, hvad de egentlig kan og vil, når de er 18, 19 eller 20 år. ”Det var det, der skete for mig. Og da jeg startede på VUC fandt jeg ud af, at jeg jo godt kunne være boglig. Jeg fik nogle ret gode karakterer. 12 og 10 i samfundsfag og psykologi.”

Det er netop det med at åbne muligheder, Johannes synes, HF & VUC kan, og som altid vil have hans respekt og politiske opbakning. ”Vi har brug for sådan nogle steder, der kan være springbræt til det næste. Nogle gange skal der ikke særlig meget til, før man befinder sig i et nyt og bedre sted på vej mod sit mål.”

Vil selv hjælpe folk videre

I dag arbejder Johannes selv med at hjælpe mennesker med at nå deres mål. Han arbejder som socialrådgiver og misbrugsbehandler hos KABS city – behandlingscenter for stofbrugere

;