HF Science +

På HF Science + er en 2-årig HF for dig, der gerne vil have en ungdomsuddannelse på kun to år, som er direkte adgangsgivende til universitetet.

Hvis du synes, at det er spændende at eksperimentere i laboratoriet inden for fysikkens verden samt lave matematiske udregninger og udføre matematiske beviser, så er HF Science + måske noget for dig?  

Ved eventuel studietur på studietur på 2. år (egenbetaling på ca. til 2700 kr.)

HF Science+ er for dig, der:

  • vil have teknologi og videnskab i fokus
  • har solid indsigt i at forstå tekniske og - naturvidenskabelige problemstillinger
  • gerne vil læse videre på et af universitetets naturvidenskabelige fag og være klar på bare to år.

Undervisningssted:

Hvidovre-afdelingen på Åmarkvej 1 (lige ved Åmarken S-togsstation).

Tilmelding:

Tilmelding foregår via optagelse.dk. Du skal logge ind med nemid/MitID eller unilogin. Hvis du har spørgsmål til tilmelding eller HF Science+, er du velkommen til at kontakte skolens vejledning.

Kontakt vejledningen

 

Billede af to gode venner fra HF & VUC København Syd

Fag på HF Science+

Dansk A

Du lærer om både mundtlig og skriftlig fremstilling og får viden om skønlitteratur fra fortid og nutid og om kommunikation i moderne medier.

Om undervisninigen:
I faget dansk på A-niveau får du indsigt i litteratur, kommunikation og medier og i sprogets funktion og egenskaber i forskellige situationer. Du lærer at analysere tekster, gå bag om ordene og forstå indhold og nuancer.

Læs mere om faget på Uddannelsesguiden

Biologi, Geografi og Kemi: Naturvidenskabelig faggruppe

Du får indsigt i naturvidenskabens metoder, og hvordan de bruges til at opnå forståelse af fænomener i naturen og af samspillet mellem mennesket og dets omgivelser.

Om undervisningen:
Den naturvidenskabelige faggruppe – hf er et tværfagligt fag, der giver indblik i sammenhænge mellem naturvidenskab, teknologi og samfund. Faggruppen omfatter fagene biologi C, geografi C og kemi C.

Læs mere om faget på Uddannelsesguiden

Engelsk B

Du lærer at tale og skrive på engelsk om almene og faglige emner, og du får en grundviden om historiske, kulturelle og samfundsmæssige forhold i Storbritannien og USA.

Om undervisningen:
I faget engelsk på B-niveau lærer du at forstå, tale og skrive et nogenlunde flydende og hovedsageligt korrekt engelsk. Du vil i den sammenhæng lære om det engelske sprogs grammatik, stavemåde og tegnsætning.

Læs mere om faget på Uddannelsesguiden

Historie, religion og samfundsfag: Kultur- og samfundsgruppe

Du får en forståelse af væsentlige elementer i den historiske udvikling, det moderne samfund, forskellige religioner samt kulturelle værdier og livsanskuelser.

Om undervisningen:
Kultur og samfundsfaggruppe - hf er et tværfagligt fag, der giver indsigt i samspillet mellem den historiske, samfundsmæssige og kulturelle udvikling i Danmark så vel som internationalt. Faggruppen består af fagene historie B, religion C og samfundsfag C.

Læs mere om faget på Uddannelsesguiden

Matematik C

Matematik bygger på abstraktion og logisk tænkning, og du lærer fx at håndtere simple formler, modeller og ligninger.

Om undervisningen:
I faget matematik på C-niveau vil du lære at gennemføre simple matematiske ræssonementer og at bruge matematik i sammenhænge, der vedrører dagligliv, samfundsliv og naturforhold. Du lærer også at kommunikere om matematik.

Læs mere om faget på Uddannelsesguiden

Mediefag C (Valgfag på 1. år)

Du lærer at bruge optage- og redigeringsudstyr og at lave en medieproduktion sammen med andre - herunder at udarbejde synopsis og storyboard.

Om undervisningen:
I mediefag på C-niveau arbejder du både teoretisk, analytisk og praktisk med medier som film og tv..

Læs mere om faget på Uddannelsesguiden

Fysik 0-B (Fagpakkefag på 2. år)

Du bliver i stand til at vurdere information om teknisk og naturvidenskabeligt prægede problemstillinger. Undervisningen foregår både teoretisk og eksperimentelt.

Om undervisningen:
I faget fysik på B-niveau vil du opnå fortrolighed med naturvidenskabelige metoder og begreber inden for fysikkens verden.

Læs mere om faget på Uddannelsesguiden

Matematik B-A (Fagpakkefag på 2. år)

Matematik bygger på abstraktion og logisk tænkning, og du lærer om en lang række metoder til modellering og problembehandling inden for matematikkens verden.

Om undervisningen:
I faget matematik på A-niveau vil du lære at håndtere formler og selvstændigt at bruge symbolholdigt sprog til at beskrive variabelsammenhænge og løse problemer med matematisk indhold. Undervisningen giver dig kendskab til matematiske ræsonnementer og beviser samt matematisk teori og metode..

Læs mere om faget på Uddannelsesguiden

B-niveaufag (Valgfag På 2. år)

Biologi B

Kemi B

Psykologi B

Samfundsfag B

Religion B

Matematik B

Billede af elever der skriver post-its

På HF skal du vælge fagpakke, når du starter.

Billede Til To Billede Modul På Hf Europe 1
Billede af Elev på Science plus på HF Hvidovre

Eksamen og prøver

På det 2-årige HF skal du op til eksamen i alle fag. Og du skal skrive Større Skriftlig Opgave (SSO) på 2. år.

Find al info om eksamen her:

- Eksamensdatoer
- SSO
- Mødetid til eksamen
- Hvad du gør, hvis du bliver syg ved eksamen
- Hvornår der afholdes sygeeksamen
- Karakterer og eksamensbeviser

Gå til eksamensoversigt

Udforsk flere af vores videoer

Undervisningsmiljøet På Skolen
Hvordan er det at være elev på HF & VUC København Syd?
Hf Fra 10 Klasse
Hør om forskellen på HF og STX
Elev Fortæller Om Hf På Kbhsyd
Elev fortæller om, hvordan det er læse HF på Hvidovre-afdelingen
;