Indsatsområder

Alle planlagte initiativer er helskoleindsatser og vil altså gælde for begge afdelinger

Indsatsområder

Alle planlagte initiativer er helskoleindsatser og vil altså gælde for begge afdelinger. Vi er i øjeblikke i gang med at udarbejde handleplaner pba. dette tilsyn med følgende projektspecifikke mål:

  • At styrke et pædagogisk-didaktisk fokus på fællesskaber i og på tværs af hf2-klasser, samt det flerstemmige klasserum. Der vil fortsat være fokus på klasserumsledelse, fællesskabende didaktikker og synlig læring. Hertil genoplive og systematisere elevdemokratiske og sociale aktiviteter, som fremmer et aktivt og inkluderende studiemiljø. Dette understøtter elevernes trivsel, tilknytning til skolen og læring.
  • At styrke arbejdet omkring elevernes udvikling af valgkompetence og at erhverve sig de brede faglige kompetencer, som kvalificerer dem til at fortsætte på videregående uddannelser.
  • At forstærke stilladsering af skriftlig dansk og SSO-processen på HF2, herunder styrke integrationen i fagene.
  • At styrke systematikken omkring kvalitetsarbejdet mhp. pædagogisk og organisatorisk udvikling og kvalificering.

Dette involverer alle medarbejdergrupper og –lag og sætter sig igennem i vores organisering, vores sprog og vores øvrige adfærd, hvor vi på en gang anerkender den enkelte, insisterer på udvikling og refleksion og myndiggørelse af den enkelte til at være selvorganiserende og aktiv aktør i eget liv og samfundslivet.

Dette involverer alle medarbejdergrupper i mødet med elever og kursister både i tilrettelæggelserne, kommunikation og sprog samt adfærd.

Vi arbejder systematisk med at den enkelte elev får støtte for at trives bedst muligt i sin uddannelse og dermed øge mulighederne for at gennemføre. Vi udvikler øget indsats for screeninger af inhouse-kursister som led i gennemførsels-strategien. Vi kvalificerer vejledningen og koordineringen af SPS-støtte til de kursister, der har behov for det.

;