Billede af AVU basis elever, der samler ind til velgørenhed

VUC samler ind til et godt formål

VUC-kursister samler - igen - ind til et godt formål

link til artikel i Hvidovre avisVUC-kursister har lige doneret lidt over 5000 kr. til Danish Muslim Aid, som arbejder for en verden, hvor alle mennesker lever et værdigt liv fri for fattigdom. Deres mission er at udvikle og gennemføre bæredygtige nødhjælps- og udviklingsprojekter, og det er noget, som særligt de tosprogede kursister på VUC identificerer sig med.
Indsamlingen er del af et tilbagevendende tværfagligt projekt om velgørenhed i fagene IT, matematik og dansk.

Lærerne har sammensat et projekt for kursisterne, der både omhandler it, dansk kultur, velgørenhedsarbejde, køb og salg, indsamlinger, reklamer og samarbejde med eksterne. Fareeha, der er lærer for Dansk Som Andetsprog startede det tværfaglige praksisprojekt under corona-hjemsendelse og virtuel undervisning, men projektet tog virkelig fart, da eleverne kom tilbage til fysisk undervisning tilbage i 2021. i 2022 kom indsamlingen op på rekordbeløbet 14000 kr.

Medborgerskab og demokratisk dannelse

”Medborgerskab er en del af skolens strategi, og noget, som alle lærerne indarbejder gennem undervisningen. Det er en central del af vores uddannelsesforpligtigelse på VUC at forholde os til integration og demokratisk dannelse”, fortæller Laila Emiliussen-Hougaard. Lærerne på VUC tænker altid medborgerskab ind i undervisningen, og projektet med at samle penge ind til en velgørenhedsorganisation er et eksempel, hvor kursisterne afprøver noget konkret frem for at høre læreren fortælle om det. ”Det er netop den salgs projekter, der viser hvor dygtige lærerne på VUC er til at gøre undervisningen til et rum, hvor man øver og træner medborgerskab, frem for bare at snakke om det i undervisningen”, siger Laila Emiliussen-Hougaard.

Velgørenhedsprojekt hjælper til at forstå dansk kultur

De fleste af kursisterne i klassen, der har samlet penge ind, har en anden baggrund end dansk, og særligt de VUC- lærere, der er tæt på de tosprogede kursister har indarbejdet medborgerskab i undervisningen i flere år nu. Fareeha, der er tovholder på indsamlingsprojektet fortæller, hvordan de tosprogede kursister ”skal ’lære’ eller opdrages til at gå i en dansk skole. Og ordet ’opdrages’ er ikke et negativt ord i denne sammenhæng. Man kunne også kalde det ’integreres’”. Lærerne oplever, at de tosprogede kursister støder på mange små kulturelle forskelle. Der er så mange småting i det danske samfund, man ikke kender, når man kommer fra et andet land. ”For eksempel, at man går til højre, når man går forbi andre på fortovet. Eller at det danske cpr-nummer-system er med lige og ulige numre for kvinder og mænd”, fortæller Fareeha. Så når Fareeha får kursisterne igennem processen med at kontakte en velgørenhedsorganisation, så øver og ”opdrager” hun samtidig kursisterne i normer og regler i den danske måde at gøre tingene på.

Ligesom de andre år, har projektet blandt andet omfattet en kursistdrevet bod i kantinen, hvor skolens øvrige kursister og skolens personale kunne støtte projektet ved at købe ting i boden. Tingene, eleverne sætter til salg i boden, har de taget med hjemmefra, bagt, syet eller re-designet.

Læs artiklen i Hvidovre Avis her

Vil du vide mere

Læs mere om AVU Basis

Læs mere om AVU G-niveau

;