Mødte Tre Kvinder

Mødte tre kvinder med klare planer

Mødte tre kvinder med klare planer

Børne- og undervisnings-ministerens møde med AVU-kursister på HF & VUC København Syd

Børne- og undervisningsminister Mattias Tesfaye var sidste mandag sammen med ældreordfører Maria Durhuus (S) og uddannelsesordfører Rasmus Lund-Nielsen (M) på besøg på HF & VUC København Syd i en travl eksamenstid, hvor de talte med tre AVU-kursister om deres hverdag og hvordan der arbejdes med at gøre kursisterne parate til EUD-uddannelser og SOSU-uddannelserne.

Ministeren spurgte interesseret ind til Richa Dahal, Silipa Newton Swai og Xenia Al-Hamdani historie og baggrund. Under samtalen bidrog de med stærke fortællinger om, at de er opvokset udenfor Danmarks grænser i hhv. Moldova, Tanzania og Nepal. De fortalte om deres vej ind i det danske uddannelsessystem fra Sprogskolen til AVU-basis og g-niveau på HF & VUC København Syd, og understregede at det har haft stor betydning for dem, at der er fokus på dansk som andetsprog og at det er fagligt dansk de lærer, for at kunne klare sig godt i et videre uddannelsesforløb.

Ministeren mødte tre bevidste kvinder, som har klare planer for deres videre uddannelser. Der blev talt om, hvordan de har oplevet brobygning til hhv. SOSU- og EUD-uddannelserne og tilrettelæggelserne. De har været meget glade for valg af tekster, fagligheden og lærerne på HF & VUC København Syd. Det voksne studiemiljø og støtten undervejs betyder, at de føler sig klar til videre uddannelse. Samfundsbevidstheden var høj. Ministeren spurgte til sidst, om de havde et spørgsmål til ham som minister. De fortalte, at de var glade for, at det danske system giver dem mulighed for at tage en uddannelse i Danmark, da de er voksne kvinder over 30 år med små børn. De er alle tre færdige til sommer og Silipa og Xenia skal fra august læse videre til SOSU og Richa skal læse videre industritekniker på EUD.

Rektor Laila Emiliussen-Hougaard udtaler, at der er et godt brobygningssamarbejde med sprogskolerne tæt på HF & VUC København Syd. På VUC arbejdes der fagligt med dansk, så kursisterne opnår et tilfredsstillende danskniveau, for at kunne gennemføre en social- og sundhedsuddannelse eller erhvervsuddannelse. Det er især i mødet med borgere, læsning af tekster og det administrative arbejde, at behovet for dansk er vigtigt.

Foto: Mattias Tesfaye lyttede til Richa Dahal, Silipa Newton Swai og Xenia Al-Hamdani historie på VUC.

Kilde: Hvidovre Avis nr. 25

;