Billede Af Elev, Der Gamer

Internationalt samarbejde om Esport og Gaming på den 2-årige HF

Internationalt samarbejde om Esport og Gaming på den 2-årige hf

Med 7 års erfaring i Esport og gaming på den 2-årige hf, kan HF & VUC København Syd bidrage til ny viden om, hvordan det kan inddrages i undervisningen og samtidig udvikle på egen praksis.

"Vi ønsker som uddannelsesinstitution at løfte vores elever fagligt og socialt. Hele formålet med projektet er at fremme og udforske en ny pædagogisk metode inden for esportens digitale rammer. Læringsmålene omfatter både stærke digitale navigationskompetencer, at eleverne løftes fagligt og personligt", udtaler rektor Laila Emiliussen-Hougaard.

I forvejen er HF & VUC København Syd fagligt godt med. En analyse lavet af CEPOS viser, at skolen er blandt de 19,5 % bedste til at løfte eleverne fagligt.

Skolen har gennem flere år haft fokus på medborgerskab, faglighed og synlig læring. Det har haft en positiv effekt, da undersøgelsen viser, at undervisningseffekten på HF & VUC København Syd er blandt de højeste, når det kommer til at løfte eleverne ift. indgangsniveauet.

Rektor Laila Emiliussen-Hougaard fortæller, at undervisningseffekten er et udtryk for, hvor meget højere et karaktergennemsnit eleverne på et givent gymnasium får, i forhold til, hvad elever med samme baggrunde andre steder i landet gennemsnitligt får. "Det er derfor glædeligt at analysen viser, at vores dygtige lærere formår at løfte eleverne fagligt, da vores løfteevne er 0,2, hvilket er meget flot", udtrykker hun.

Projektet skal særligt bidrage til, at HF & VUC København Syd udvikler nye pædagogiske metoder ved at anvende e-sport og gaming i undervisningen. Aftrykket hos eleverne er;

  • øget social inklusion
  • øget kreativitet og problemløsning
  • digitale kompetencer
  • iværksætterkompetencer

"Organisatorisk er det også nyt, at vi indgår i længerevarende projekter med eksterne partnere. Vi har i esports-klasserne høstet mange gode faglige og pædagogiske resultater, og er nu klar til at inddrage det bedste fra Esport og gaming, for at styrke undervisningsdifferentiering og det faglige niveau på tværs af uddannelserne", udtaler rektor Laila Emiliussen-Hougaard.

Eleverne deltager aktivt i projektet, og de kommer til at planlægge Esports-events med elever og studerende fra universiteter i Malaga og Rom samt VUC Storstrøm og få en række nye kompetencer som kan bruges i videre uddannelse og jobs.

Link til artikel i Hvidovre Avis

Vil du vide mere

Læs om HF Esport & Games på 2-årig HF

Læs om HF Esport & Games på HF enkeltfag

Kontakt skolens studievejledere

;