Billede af et citat fra rektor Laila

Hf-skoler om fordeling af elever: “Vi er lidt på herrens mark”

Hf-skoler om fordeling af elever: “Vi er lidt på herrens mark”

Der er stor usikkerhed om elevfordelingen på skoler med hf-udbud. Mange af de elever, der tilmelder sig til uddannelse efter marts, er nemlig ikke indregnet i skolernes kapacitet.

Læs hele artiklen i Gymnasieskolen her: https://gymnasieskolen.dk/articles/hf-skoler-om-fordeling-elever-vi-er-lidt-paa-herrens-mark/

Uddrag fra artiklen:

Mange søger senere ind på VUC
Rektor for HF & VUC Kbh Syd, Laila Emiliussen-Hougaard, er også bekymret i forhold til den foreløbige udmeldte kapacitet på den toårige hf til næste skoleår.

“VUC’erne er kendetegnet ved at have en større andel af eftertilmeldere på den toårige hf end de øvrige gymnasiale uddannelser. Hos os er op til to tredjedele af vores elever eftertilmeldere, hvilket stiller os i en meget svær situation, da de ikke er talt med i den foreløbige kapacitet,” siger hun.

HF & VUC Kbh Syd har to afdelinger – en i Hvidovre og en på Amager. I år er den foreløbige kapacitet i afdelingen i Hvidovre for eksempel sat til 56 elever, selvom 168 elever søgte ind på afdelingen sidste år.

“Det er virkelig svært at planlægge næste skoleår, da vi ikke har indflydelse på, hvor eftertilmelderne fordeles hen. Det skaber selvfølgelig en stor usikkerhed på skolen. Vi ved reelt ikke, hvordan det ender, eller hvornår vi får endelig besked,” siger Laila Emiliussen-Hougaard.

Som det ser ud lige nu, har HF & VUC Kbh Syd allerede fået de 1. prioritetsansøgninger, som den foreløbige kapacitet har fastlagt.

Laila Emiliussen-Hougaard mener også, at situationen er problematisk i forhold til eleverne, som søger ind på hf.

“Mange af vores elever er mennesker, der er faldet ud af uddannelsessystemet, og de træffer ikke et valg om en gymnasial uddannelse inden den 1. marts. Opfylder de adgangskriterierne, optager vi ofte eleverne langt ind i august. Det er derfor også en ny situation, at elever med dårlige skoleerfaringer, psykiske udfordringer og andet, nu også vil få en større usikkerhed om, hvor de kan få en plads, når de er klar til at tage en toårig hf- uddannelse,” siger Laila Emiliussen-Hougaard.

;