Laila I Bredfomat

Gode til at løfte elevernes niveau

Gode til at løfte elevernes niveau

Der er lys i øjnene på eleverne som søger ind på den 2-årig hf på HF & VUC København Syd. Drømmene om et spændende arbejdsliv indenfor især velfærdsområderne er dominerende. Karaktererne har derfor stor betydning for, hvilke uddannelser eleverne kan komme ind på efter den 2-årige hf. I den forbindelse har Cepos lavet en stor analyse omhandlende, hvor gode eller dårlige alle landets gymnasier er til at løfte eleverne.

Unges baggrund har enorm betydning for, hvordan de klarer sig gennem uddannelsessystemet, og hvor gode hvert enkelt af de danske gymnasier og VUC’er er til at løfte unge mennesker til højere karakterer og bedre muligheder i livet? CEPOS har på baggrund af tal fra Børne- og Undervisningsministeriet og Danmarks Statistik lavet en omfattende kortlægning af gymnasierne, som viser, hvor eleverne får bedre karakterer, end man umiddelbart kunne forvente ud fra faktorer som deres forældres indkomst, forældres uddannelsesniveau, etniske baggrund og skilsmissebørn. 

 

Som noget nyt har CEPOS også indregnet andelen af elever med ikkevestlig baggrund i gymnasieanalysen. Rektor Laila Emiliussen-Hougaard udtrykker stor tilfredshed med, at det fokus som underviserne har på medborgerskab, faglighed og synlig læring har en positiv effekt, da undersøgelsen viser, at undervisningseffekten på HF & VUC København Syd er blandt de 20 % højeste, når det kommer til at løfte eleverne ift. indgangsniveauet.

Rektor Laila Emiliussen-Hougaard fortæller, at undervisningseffekten er et udtryk for, hvor meget højere et karaktergennemsnit eleverne på et givent gymnasium får, i forhold til, hvad elever med samme baggrunde andre steder i landet gennemsnitligt får. Det er derfor glædeligt at analysen viser, at vores dygtige lærere formår at løfte eleverne fagligt, da vores løfteevne er 0,2, hvilket er meget flot.

Link til artikel i Hvidovre Avis

Vil du vide mere

Læs mere om skolens uddannelser

Kontakt skolens studievejledere

;