billede af bygning vinter

God adfærd har ført til 18 tons mindre forbrug af CO2

God adfærd har ført til 18 tons mindre forbrug af CO2 på Hvidovre-skolen

”Jeg er meget glad for, at vores målinger tydeligt viser, at vi er lykkedes med at have fokus på bæredygtighed”, fortæller rektor Laila Emiliussen-Hougaard.

På HF & VUC København Syd ved Åmarken station er det nemlig lykkedes at nedsætte forbruget af CO2 væsentligt i forhold til de foregående år. Sammenlignet med sidste år har de forbrugt næsten 18 tons mindre CO2.

Elever og lærere er glade for deres adfærdsændring, som de jo også kan bruge derhjemme i privatboligen, og nu er beviset der for at det kan betale sig. Der har været en stor tværgående indsats for at blive mere oplyste om hvad man kan gøre anderledes i sin adfærd og blive mere bæredygtig, og alle i bygningen har været med til at danne nye vaner. Blandt andet kun at have lyset tændt, hvor og når det er nødvendigt, at slukke lyset efter endt undervisning og i lokaler eller områder, der ikke bruges. At lufte ud i lokalerne, men kun i korte perioder ad gangen og herefter sørge for at lukke vinduerne igen.

”Vi er stolte af at kunne efterleve den strategiske målsætning om, at HF & VUC København Syd bidrager til en bæredygtig udvikling. Det er lykkedes ved, at lærerne bevidst dagsordensætter klimaforandringer i undervisningen. Fra central side har vi siden 1. oktober 2022 maksimalt opvarmet til 19 grader i lokalerne ligesom i andre offentlige bygninger og institutioner, og både elever og medarbejdere er blevet opfordret til at tage en ekstra trøje på, når man har stillesiddende arbejde”, fortæller Laila Emiliussen-Hougaard

Skolens pedeller har desuden spillet en stor rolle og ydet et stort bidrag til at minde alle om at ændre vaner. De har gået helt i front med at opfordre til, hvordan strømforbruget nedsættes i laboratorierne, ved køkkenmaskinerne, og at alle lærer at slukke for lyset i lokaler, hvor man ikke opholder sig. Ligeledes tænder de ikke lyset i lokalerne, før elever og kursister møder frem om morgenen, og sparer på strømmen i lokalerne, når de ikke bruges til undervisning.

;