aflangt billede af elevrådsformand

Elevrådsformand sætter fokus på SPS på elevkonference

"Uden min SPS-mentor var jeg aldrig nået så langt.”

"Uden min SPS-mentor var jeg aldrig nået så langt.”

Skolens elevrådsformand på Hvidovreafdelingen Bjarke Egebo Koltze deltog for nylig i Danske Gymnasieelevers Sammenslutnings årlige elevkonference. Et forum, hvor elever fra hele landet blandet andet har mulighed for at påvirke den arbejdsplan, som DGS (danske gymnasieelevers sammenslutning) vil arbejde ud fra i 2022 og 2023. Herigennem kan gymnasieelever gøre opmærksom på mærkesager, der ligger dem tæt på hjertet. Og netop sådan en mærkesag havde Bjarke med i rygsækken, da han troppede op på Høje Taastrup Gymnasie til elevkonferencen her i november.

Øget SPS-fokus og flere ASF-klasser skrives ind i DGSs arbejdsplan for den kommende tid

Bjarkes budskab er simpelt og vigtigt. Han ønsker at DGS skal arbejde for, at der bevilges flere penge til at få SPS-ordninger, så elever kan få støtte til at gennemføre en gymnasial ungdomsuddannelse. Bjarke er selv overbevist om, at han ikke ville være kommet så langt med sin HF-uddannelse, hvis ikke det var for hans SPS-mentor, som har støttet ham, mens han læser HF. Bjarke vil også igennem DGS kæmpe for at, der generelt kommer flere ASF-klasser (og lignende klasser for elever med neurodiversitet). Han går selv i en klasse for neurodivergente elever. Bjarke har derfor være med til at skrive både øget SPS-fokus og flere ASF-klasser skrives ind i DGSs arbejdsplan for den kommende tid.

SPS hjælper på gennemførslen

Ifølge Bjarke er det virkelig vigtigt, at der kommer endnu større uddannelsespolitisk fokus på ASF- og SPS-området. Han refererer til en undersøgelse fra Danmarks evalueringsinstitut, der fortæller at ”den særlige tilrettelæggelse af ASF-klasserne betyder, at de unge med ASF har 70 procent sandsynlighed for at gennemføre mod 58 procents gennemførelse, hvis de gik i en ordinær klasse”, og det er Bjarke helt enig i.

Håb om at endnu flere vil få øjnene op for den hjælp, der faktisk er at hente gennem SPS-ordningen

HF & VUC København Syd har de seneste år arbejdet fokuseret på, at få mulighederne med SPS-støtte spredt ud til eleverne, allerede fra indskrivningssamtalerne. ”Vi har mange elever, der ligesom Bjarke får stor gavn af SPS-støtten. I ledelsen er vi meget opsatte på at få formidlet tilbuddet om SPS-støttetimer til de elever, som kunne have brug for det, men er samtidig bevidste om, at det er et frivilligt tilbud. Men takker man ja til tilbuddet, så er der ingen tvivl om, at det er med til at hjælpe nogle af vores elever til at gennemføre uddannelsen”, siger Tille Nielsen, chef for læringscenteret på HF & VUC København Syd. For at få SPS skal eleven have en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse eller tilsvarende svære vanskeligheder i en sådan grad, at eleven har behov for støtte for at kunne gennemføre uddannelsen på lige fod med andre elever, og de skal være uddannelsesaktive. ”Vi håber, at endnu flere vil få øjnene op for den hjælp, der faktisk er at hente gennem SPS-ordningen og opleve glæden ved at blive bedre og bedre til at mestre studierne”.

Vil du vide mere?

Læs om SPS (Specialpædagogisk støtte)

Læs mere om HF Neurodivergent (ASF-klasse)

;