HF Dansk som andetsprog A-niveau

Om faget

Dansk sprog, litteratur og medier er fagets kerne, og du får derfor mulighed at træne og forbedre dit sprog både mundtligt og skriftligt, og lærer at udtrykke dig præcist på dansk. Du vil også blive bedre til at læse, analysere og fortolke en masse spændende dansk litteratur og arbejde med medier i forskellige genrer. Du får samtidig viden om den danske litteratur tilbage fra folkeviser og salmer til mere nutidige forfattere.

- På det sproglige område vil du arbejde med ordforråd og grammatik og lære at argumentere og bruge sproget på forskellig måde.
- På det litterære område vil du lære at analysere og fortolke tekster fra forskellige tidsaldre og genrer.
- På det mediemæssige område vil du skulle gennemgå trykte og elektroniske medietekster som aviser og reklamer samt nyheds- og fiktionsgenrer.

Pris

Dansk som andetsprog A-niveau er bygget op efter enkeltfagsreglerne. Det betyder, at der er deltagerbetaling for de enkelte fag undervejs. Hvis du består en hel HF-eksamen som enkeltfag, kan du få deltagerbetalingen tilbage for de fag, som indgår i denne. Læs her, hvilke fag, du skal tage, for at består en HF

Tilmelding

Før du bliver tilmeldt dansk som andetsprog, skal du lave en skriftlig test, der viser dit dansksproglige niveau, og om du kan blive optaget på holdet.

Det er altid en god idé at tage en snak med en vejleder, før du tilmelder dig. Når du er helt afklaret kan vejlederen også tilmelde dig fag direkte. 

Kontakt vejledningen

Webshop

Billede af Elev på Science plus på HF Hvidovre

Udforsk flere af vores videoer

Billede af elever der skriver post-its
Hvordan er det at være elev på HF & VUC København Syd?
Billede af elever der skriver post-its
Hør om forskellen på HF og STX
Calendar
Kom til åbent hus i januar 2024
;