Glemmekasse

Info om glemmekasse, forsikringer og tyveri

Glemmekasse

I forhold til bortkomne ejendele henvises til receptionen på både Hvidovre og Amager-afdelingen. Find åbningstider og e-mail under "kontakt"

Hvis du selv finder ejendele som er glemt og efterladte, bedes du indlevere disse i receptionen, så de kan finde tilbage til deres ejere.

Forsikringer

Skolen har ingen forsikringer, der dækker eleverne eller deres ejendele. HF & VUC København Syd er omfattet af den statslige selvforsikringsordning, og skolen må ifølge Børne- og undervisningsministeriets regler ikke tegne forsikringer, der dækker eleverne/kursisterne. Hvis en elev fx kommer til skade i skolen, bliver udsat for tyveri, ved hændelige uheld får beskadiget udstyr og ejendele, skal transporteres syg hjem fra en studietur mv., er det derfor normalt elevens egne forsikringer, der skal dække. Elever opfordres derfor til selv at tegne ulykkes- og ansvarsforsikring. Og ved studieturer bør eleverne have det blå sygesikringsbevis med eller selv tegne rejseforsikring.

Tyveri

Vi gør opmærksom på at en elev, der begår hærværk eller tyveri, vil kunne blive sanktioneret.

 

Calendar
Kom til åbent hus i januar 2024
;