Skrivevejledning til SSO og EP

Find relevante vejledninger og skabeloner i filerne her. Du logger på med din google-skolekonto.

Vejledninger

Find PDF-vejledning til EP her
Vejledning om EP finder du her (log på med din Skole-googlekonto)

Skrivevejledning til EP

Få styr på:

- Hvem skal skrive EP?
- Hvad er et eksamensprojekt?
- Hvilke fag du kan skrive i?
- Fag fra andre skoler
- Kravene til dig
- At du selv skal kontakt din lærer/vejleder
- Problemformuleringsskabelon
- Emner og problemformulering
- Problemstillinger – underspørgsmål
- Tommelfingerregler
- Hvordan du tjekker din problemformulering igennem
- Skriveperioden
- Formelle krav til synopsis
- Synopsisskabelon
- Hvad synopsen skal indeholde
- Metode
- Hvad er en litteraturliste?
- Aflevering
- Eksamen i Eksamensprojekt
- Bedømmelse og karakter

Skabeloner til EP
(Log på med din Skole-googlekonto)

Problemformulering

Synopsis

Find PDF-vejledning til SS0 her
Vejledning om SSO finder du her (log på med din Skole-googlekonto)

Skrivevejledning til SSO

Få styr på:

- Praktisk om SSO
- Hvad opgaven får ud på?
- Hvilke fag og niveau, du kan skrive i (SSO i ét fag, SSO i to fag, vil du skrive i KS eller NF-fag?)
- Vejlederne til SSO - du selv tage kontakt til din lærer/vejleder
- Generelt om vejledere
- Emne og problemformulering
- Litteratur og materialer
- Opgaveskabelon og formalia
- Hvor lang skal min opgave være?
- Formalia - sådan skal opgaven se ud
- Opgavens opbygning
- Dansk resumé
- Et resumé indeholder typisk følgende elementer
- Aflevering i Netprøver
- Links til skabeloner - fx skriveskabelon

Skabeloner til SSO
(Log på med din Skole-googlekonto)

Opgaveskabelon

Formalia - fodnoter og citat

Sådan uploader du til Netprøver

Links til fagsites

Tilmeldingsfrister for SSO og EP finder i under "eksamensdatoer"

Gå til eksamensdatoer

;