10. klasse - F, E og D-niveau

Når du læser F, E og D-niveau vil du typisk læse sammen med andre, der er over 25 år, og som af forskellige årsager ikke har fået deres folkeskoleeksamen eller som har brug for at få den genopfrisket - så de kan kommer videre i uddannelsessystemet.

10. klasse for voksne er til dig, der:
- enten trænger til at genopfriske fagene fra folkeskolen, inden du søger ind på HF.
- gerne vil kunne søge ind på en erhvervsuddannelse
- eller dig, der har læst G-niveau her på KBH SYD og skal have styrket dine fagkundskaber yderligere med F, E og D-niveau.

Læring sker på tværs af fagligt niveau

Du starter på det faglige niveau, der passer til dig. Det er en stor fordel at deltage i undervisning på tværs af niveauer, da du vil opleve at dine klassekammerater løfter dig. I din klasse, vil der desuden være ekstra lærere tilknyttet, som sikrer at den undervisning, du har brug for, passer præcist til dit faglige niveau. Det kan være du kan tage nogle fag på F, E og D-niveau, mens du med andre fag har behov for lidt mere genopfriskning, og derfor skal starte på G-niveau.

Du vil opleve, at du i samspil med dine klassekammerater og dine lærere relativt hurtigt vil opleve et stort fagligt løft. 

Prøver

På Niveauerne G og D vil faget afsluttes med prøve. Niveauerne basis, F og E afsluttes med faglig dokumentation, der evalueres af faglæreren.

Pris

Der er deltagerbetaling på AVU. Læs om deltagerbetaling her

Tilmelding

Det er altid en god idé at tage en snak med en vejleder, før du tilmelder dig. Når du er helt afklaret kan vejlederen også tilmelde dig fag direkte. 

Kontakt vejledningen

 

Billede af AVU-elever i Hvidvore

Fagpakke, F, E og D-niveau

Dansk og Dansk som andetsprog, F, E og D-niveau

Dansk, F-niveau

Du lærer at skrive og læse forskellige slags tekster og få at skabe overblik over indholdet. Du bliver desuden bedre til at udtrykke dig klart og tydeligt både mundtligt og skriftligt, bl.a. at vælge et sprog, der passer til situationen.

Læs mere om faget på Uddannelsesguiden

Dansk som andetsprog, F-niveau

I arbejdet med læsning af tekster får du indsigt i et udvalg af nyere og ældre dansk litteratur og sagtekster.

Du lærer desuden at fokusere på sammenhæng mellem sprog, tekst, genre, indhold og situation.

Læs mere om faget på Uddannelsesguiden

Dansk, E-niveau

Du lærer at udtrykke dig klart og grammatisk korrekt, så du kan formidle et stof både mundtligt og skriftligt.

Desuden lærer du at læse, forstå og analysere ældre og nyere tekster. Dine skrivekundskaber bliver også forbedret.

Læs mere om faget på Uddannelsesguiden

Dansk som andetsprog, E-niveau

Du lærer at indgå i en samtale på næsten flydende dansk, og du bliver bedre til at formulere dig skriftligt.

I arbejdet med tekster, lærer du at beskrive og analysere forskellige medier, og du får viden om målgrupper.

Læs mere om faget på Uddannelsesguiden

Dansk, D-niveau

Du lærer at udtrykke dig præcist og varieret og at formidle et fagligt stof både mundtligt og skriftligt.

Du lærer desuden at forstå og at analysere tekster og at se dem i et historisk perspektiv.

Læs mere om faget på Uddannelsesguiden

Dansk som andetsprog, D-niveau

Du lærer at udtrykke dig mere præcist og nuanceret både skriftligt og mundtligt, og du bliver bedre til at deltage i samtaler.

I undervisningen arbejder I med at læse dansk og udenlandsk litteratur i forskellige genrer, og som en del af kurset læser I et litterært værk i original udgivelse. Du arbejder desuden med et større medieprodukt, fx en nyhed i tv eller til en avis.

Læs mere om faget på Uddannelsesguiden

 

Matematik F, E og D-niveau

Matematik, F-niveau

Du lærer matematik på et grundlæggende niveau og arbejder med brug af matematik i forskellige sammenhænge fra både hverdagslivet og samfundslivet.

Undervisningen drejer sig især om forståelse af matematiske begreber og om, hvordan problemer med tilknytning til hverdagen eller samfundet kan beskrives og løses ved hjælp af matematik.

Læs mere om faget på Uddannelsesguiden

Matematik, E-niveau

Du lærer matematik på et grundlæggende niveau og arbejder med brug af matematik i forskellige sammenhænge fra både hverdagen og samfundslivet.

Undervisningen vil især dreje sig om forståelse af matematiske begreber og om, hvordan problemer i hverdagen eller samfundet kan beskrives og løses ved hjælp af matematik.

Læs mere om faget på Uddannelsesguiden

Matematik, D-niveau

Du lærer matematik på et grundlæggende niveau og arbejder især med forståelse og brug af matematiske funktioner.

På faget lærer du at bruge matematiske teknikker, som du kan bruge i dit videre uddannelsesforløb.

Læs mere om faget på Uddannelsesguiden

 

Engelsk F, E og D-niveau

Engelsk, F-niveau

Du lærer at udtrykke dig mundtligt og skriftligt i et enkelt og sammenhængende sprog.

Blandt andet får du undervisning i engelsk grammatik og samtaleteknikker. Desuden får du kendskab til almene, kulturelle og samfundsmæssige forhold i engelsktalende lande.

Læs mere om faget på Uddannelsesguiden

Engelsk, E-niveau

Du videreudvikler dine færdigheder i at forstå engelsk i skrift og tale, og du lærer at kommunikere på et sammenhængende engelsk.

Du arbejder med at bruge din grundviden om almene, kulturelle og samfundsmæssige forhold i engelsktalende lande. Blandt andet kommer du til at læse og analysere tekster om kendte emner og formulere dine holdninger og synspunkter.

Læs mere om faget på Uddannelsesguiden

Engelsk, D-niveau

Du får færdigheder i at kommunikere aktivt og umiddelbart på et sammenhængende engelsk, både i skrift og tale.

Du arbejder også med at bruge din grundviden om kulturelle og samfundsmæssige forhold i engelsktalende lande, at læse og analysere tekster om emner af almen relevans og at formulere dine holdninger og synspunkter.

Læs mere om faget på Uddannelsesguiden

 

Naturfag G-niveau

Naturfag, G-niveau

Du får en bred naturfaglig viden, der gør det muligt at forstå og deltage i diskussioner om naturfaglige emner.

Du arbejder med emner fra fagene biologi, kemi, fysik og naturgeografi, og du får en grundlæggende forståelse for samspillet mellem menneske, natur, teknik og sundhed

Læs mere om faget på Uddannelsesguiden

 

Calendar
Info-dage for AVU - 3. januar 2024
;