Ordblindehjælp

  • Ønsker du at blive mere selvstændig og uafhængig af andres hjælp til læse- og skriveopgaver på arbejdet, i uddannelsen og derhjemme?
  • Vil du lære at anvende hjælpemidler til pc, tablet og smartphone samt få nye strategier til stavning og læsning?
  • Vil du testes for ordblindhed?

Modtag støtte til din ordblindhed her på HF & VUC København Syd.
Kontakt en ordblindevejleder og lad os høre, hvordan vi kan hjælpe dig.

Ordblindetest

Hvis du ikke allerede har taget en ordblindetest,
kan du få en lavet hos os. 

Gå til ordblindetest

Undervisningen på ordblindehold

Du går på små hold, hvor der er tid til den enkelte, og du får de hjælpemidler, du skal bruge.

Før undervisningen starter, laves der en individuel vurdering og der udarbejdes en undervisningsplan.

OBU-fag:

- Dansk for ordblind
- Engelsk for ordblind
- Dansk for ordblinde - e-learning

Læs om OBU-fag

Hør fra eleverne selv

Billede Til Video Med To Elever På Hf Ordblind
Støtte i fagene på 3-årig HF Ordblind
Billede Til Video En Elev På Hf Ordblind
Jeg opdagede, jeg var ordblind ...
Billede Til Video En Elev På Hf Ordblind 2
Begrænser min ordblindhed mig?

Ekspertrådgivning inden for ordblindeområdet

Kontakt os, så vi kan skræddersy et forløb alt efter behov.

Eksempelvis til:

- Folkeskoler, der har modtaget flygtninge
- Andre aktører, der er knyttet til kommunen
- Ansatte i virksomheder, der har behov for ordblindetest eller undervisning

Vi har ekspertisen in house, så tøv ikke med at kontakte os.

Du kan også læse mere under FVU eller VUC erhverv

 

Kontakt ordblindeunderviserne

Billede af medarbejder SSK

Signe Skøt

Ordblindeunderviser og -vejleder
Billede af medarbejder MLU

Maibrit Lucassen

Ordblindeunderviser
Property 1=M

Mira Nielsen

Ordblindeunderviser
Billede af medarbejder LK

Lene Krogh

Ordblindeunderviser
Property 1=C

Camilla Helge

Ordbllindeunderviser

Fag på OBU

OBU - Dansk for ordblinde

Undervisning i dansk for ordblinde
I samarbejde med din lærer finder du frem til, hvad du skal arbejde med i undervisningen. På den måde bliver undervisningen skræddersyet efter dine behov og ønsker.

Du kan for eksempel få undervisning i:
- Læsning: Du får hjælp til at blive en mere sikker og hurtig læser
- Stavning: Du får strategier til at stave bedre
- Grammatik: Du får hjælp til den danske grammatik alt afhængig af niveau
- Skrivning: Du får strategier til at skrive bedre

Tilbud om it-hjælpemidler
Du får adgang til it-hjælpemidler, som kan læse højt for dig eller hjælpe dig med at stave. Fx IntoWords. Der findes både programmer til computer, tablets og smartphones. Sammen med din lærer finder du ud af hvilke programmer og hjælpemidler, der kan hjælpe dig bedst.

Læs mere om faget på Uddannelsesguiden

Aktuelle udbud

Hvidovre:

Dato: Hver tirsdag i perioden, 16. januar til 26. juni
Tid: 12.00-15.00
Fag: OBU dansk
Sted: Åmarkvej 1, Hvidovre
Tilmeldingsdato: Der er løbende tilmelding.

Dato: Hver tirsdag i perioden, 16. januar til 25. juni
Tid: 17.15-20
Fag: OBU dansk
Sted: Åmarkvej 1, Hvidovre
Tilmeldingsdato: Der er løbende tilmelding.

Amager:

Dato: Hver onsdag i perioden, 17. januar til 26. juni
Tid: 17.15-20 (aftenundervisning)
Fag: OBU dansk
Sted: Amager Strandvej 390, Kastrup
Tilmeldingsdato: Der er løbende tilmelding.

Dato: 15. januar til 17. maj
Fag: Mandag, 8.10-10.55, HF Ordblind
Sted: Amager Strandvej 390, Kastrup

Dato: 15. januar til 17. maj
Fag: Mandag, 11.05-14.20, HF Ordblind
Sted: Amager Strandvej 390, Kastrup

Dato: 17. januar til 19. maj
Fag: Torsdag, 8.10-10.55, HF Ordblind
Sted: Amager Strandvej 390, Kastrup

Dato: 17. januar til 19. maj
Fag: Torsdag, 11.05-14.20, HF Ordblind
Sted: Amager Strandvej 390, Kastrup

Find også holdene på voksenuddannelse.dk

OBU - Engelsk for ordblinde

Undervisning i engelsk for ordblinde

Der undervises i:

- udtale
- ordforråd
- stavning
- grammatik og sætningsopbygning

Sammen med din lærer finder du frem til, hvilke mål du vil arbejde hen imod.

Du får undervisning med materialet "HELP". Materialet er udviklet specielt til ordblinde, og træner systematisk de svære engelske sproglyde og stavemønstre. Til materialet hører et program med hjemmeopgaver, som du kan få installeret på din egen computer.

Læs mere om faget på Uddannelsesguiden

Aktuelle udbud

Hvidovre:

Dato: Hver onsdag i perioden, 17. januar til 26. juni
Tid: 17.15-20
Fag: OBU engelsk
Sted: Åmarkvej 1, Hvidovre
Tilmeldingsdato: Der er løbende tilmelding.

Dato: Hver torsdag i perioden, 18. januar til 26. juni
Tid: 12.00-15.00
Fag: OBU dansk
Sted: Åmarkvej 1, Hvidovre
Tilmeldingsdato: Der er løbende tilmelding.

Dato: Hver tirsdag i perioden, 16. januar til 25. juni
Tid: 17.15-20
Fag: OBU dansk
Sted: Åmarkvej 1, Hvidovre
Tilmeldingsdato: Der er løbende tilmelding.

Amager:

Dato: Hver onsdag i perioden, 17. januar til 26. juni
Tid: 17.15-20 (aftenundervisning)
Fag: OBU dansk
Sted: Amager Strandvej 390, Kastrup
Tilmeldingsdato: Der er løbende tilmelding.

Dato: 15. januar til 17. maj
Fag: Mandag, 8.10-10.55, HF Ordblind
Sted: Amager Strandvej 390, Kastrup

Dato: 15. januar til 17. maj
Fag: Mandag, 11.05-14.20, HF Ordblind
Sted: Amager Strandvej 390, Kastrup

Dato: 17. januar til 19. maj
Fag: Torsdag, 8.10-10.55, HF Ordblind
Sted: Amager Strandvej 390, Kastrup

Dato: 17. januar til 19. maj
Fag: Torsdag, 11.05-14.20, HF Ordblind
Sted: Amager Strandvej 390, Kastrup

Find også holdene på voksenuddannelse.dk

Dansk for ordblinde - e-learning

Dansk for ordblinde som e-learning er for dig, der:

- har brug for fleksibiliteten på grund af job eller familieliv
- du har tid til at arbejde eller studere ved siden af
- du bestemmer selv, hvornår du læser og laver opgaver
- du kan få opkvalificeret dine færdigheder og komme videre i livet med videre uddannelse eller nyt job-område

Du har ikke et fast skema eller timer at gå til, men en individuel afleveringsplan. Læreren følger din læring tæt. Læreren følger også op på din afleveringsplan sammen med dig løbende.

Læs mere om faget på Uddannelsesguiden

Aktuelle udbud

Dato: 15. januar til 28. juni
Fag: OBU
Sted: foregår som e-learning
Tilmeldingsdato: Der er løbende tilmelding.

Find også holdene på voksenuddannelse.dk

Calendar
HF Ordblind info-aften 19. februar 2024
;