FVU engelsk

Grundlæggende engelsk

Hvad er undervisning i grundlæggende engelsk?

Undervisning i grundlæggende engelsk gør medarbejderne bedre til at tale, læse og forstå engelsk.

Medarbejderne arbejder med de udtryk og informationer, de skal bruge i deres hverdag.

Hvad får medarbejderne og virksomheden ud af at deltage?

Engelsk fylder mere og mere i alles hverdag. Medarbejderne skal f.eks. kunne læse og forstå instruktioner, manualer og mails på engelsk, og de skal kunne snakke med engelsktalende kunder og kolleger. Når medarbejderne har styr på grundlæggende engelsk, kan det være med til at sikre bedre kommunikation, og at arbejdsopgaver bliver udført hurtigere og mere korrekt. Det kan aflæses på virksomhedens bundlinje.

Bedre færdigheder i engelsk er også med til at sikre, at medarbejderne øger deres værdi for virksomheden og dem selv. De får lettere ved at omstille sig til nye arbejdsopgaver, og de får nye færdigheder. Det er med til at booste virksomhedens konkurrenceevne.

Hvordan er undervisningen tilrettelagt?

Undervisningen tilrettelægges med udgangspunkt i virksomhedens behov og medarbejderens dagligdag. Undervisningen er tilpasset jeres branche og den enkelte medarbejders niveau.

Vi anvender materialer fra virksomheden, f.eks. billeder, mails, instruktioner og manualer. IT er en naturlig del af undervisningen.

Optagelseskrav

Inden medarbejderne starter, giver VUC deres kompetencer og niveau et tjek. Det gør vi for at sikre, at de bliver tilbudt den rette undervisning.

For at deltage i FVU-engelsk skal man have behov for at styrke sine færdigheder i engelsk. Man behøver ikke kunne noget engelsk for at starte på trin 1.

Både beskæftigede og ledige kan deltage i FVU-engelsk.

Det praktiske

Hvor lang tid varer et kursus?

Hvert af de 4 trin har et omfang på 20-30 timer.

Undervisningen kan tilrettelægges som et intensivt forløb eller over en længere periode. Hvis I vil søge løntabsgodtgørelse, skal I dog have minimum 3 timers undervisning om ugen.

Hvor foregår undervisningen?

Undervisningen kan foregå hos jer på virksomheden eller hos os på VUC.

Hvad koster det?

Det er gratis at deltage.

Mulighed for økonomisk støtte

Mulighed for løntabsgodtgørelse og støtte via kompetencefonde 

Hvordan kommer vi i gang?

Hvis du vil høre mere om mulighederne for undervisning, skal du blot kontakte os.

;