Hvad er undervisning i FVU dansk - grundlæggende dansk?

Undervisning i grundlæggende dansk gør medarbejderne bedre til at forstå det, de læser, og samtidig bliver de bedre til at stave og formulere sig på skrift.

Medarbejderne arbejder med udtryk og materiale, de kender fra deres hverdag.

Hvad får medarbejderne og virksomheden ud af at deltage?

Alle arbejdsopgaver i dag kræver, at man kan læse og skrive. Medarbejderne skal kunne modtage informationer via computer, tablet eller telefon, og de skal kunne give beskeder videre på skrift.

Når medarbejderne har styr på det med at læse og skrive, kan det være med til at sikre, at arbejdsopgaver bliver udført både hurtigere og mere korrekt. Det kan aflæses på virksomhedens bundlinje.

Bedre læse-, stave- og skrivefærdigheder er også med til at sikre, at medarbejderne øger deres værdi for virksomheden og for dem selv. De får lettere ved at omstille sig til nye arbejdsopgaver, og de får et større udbytte af anden opkvalificering. Det er med til at booste virksomhedens konkurrenceevne.

Hvordan er undervisningen tilrettelagt?

Undervisningen tilrettelægges med udgangspunkt i virksomhedens behov og medarbejderens hverdag. Undervisningen er tilpasset jeres branche og den enkelte medarbejders niveau.

Vi anvender materialer fra virksomheden, f.eks. billeder, mails, arbejdssedler, manualer og faglige instruktioner. IT er en naturlig del af undervisningen.

Optagelseskrav

Inden medarbejderne starter, giver VUC deres kompetencer og niveau et tjek. Det gør vi for at sikre, at medarbejderne får tilbudt den rette undervisning.

Giver FVU dansk adgang til anden uddannelse?

Med en bestået prøve på trin 4, opfylder medarbejderen danskkravet til grundforløb 2 på erhvervsuddannelserne.

Det praktiske


Hvor lang tid varer et kursus?

Der findes 4 trin, som hver har et omfang på 30-60 timer.

Undervisningen kan tilrettelægges som et intensivt forløb eller over en længere periode. Hvis I vil søge løntabsgodtgørelse, skal I dog have minimum 3 timers undervisning om ugen.

Hvor foregår undervisningen?

Undervisningen kan foregå hos jer på virksomheden, hos os på VUC eller i nogle tilfælde online.

Hvad koster det?

Det er gratis at deltage.

Mulighed for økonomisk støtte

Der er mulighed for løntabsgodtgørelse.

Hvordan kommer vi i gang?

Hvis du vil høre mere om mulighederne for undervisning, skal du kontakte os.

Billede af medarbejder SSK

Signe Skøt

Koordinator for Erhverv
tlf.: 4117 2703
;