Karakterer og beviser

Karakterer, beviser og fagligdokumentation

Karakterer og beviser

Find betalingsinformation og refusionsblanketter her. Reglerne for deltagerbetaling, og hvor meget du skal betale, er fastsat af undervisningsministeriet

Karakterer, beviser og fagligdokumentation

Eksamenskarakterer vil blive offentliggjort løbende i slutningen af juni. Karaktererne kan ses under fanebladet "kursist" i Ludus og herefter fanebladet "karakterer".

Hvis du ikke deltager i dimissionen, kan du finde alle karakterer og hente dit bevis i "min kompetencemappe".

Find selv dine karakterer elektronisk

Du kan få elektronisk adgang til dine karakterer via Min kompetencemappe: www.minkompetencemappe.dk. Her kan du lave en elektronisk mappe med dine karakterer, og sende et link (til mappen) til f.eks. en kommende arbejdsgiver. 

Genbestil din karakterudskrift fra tidligere år (eksamensprotokol)

 Hvis du ikke kan finde dine karakterer eller dit bevis i eksamensdatabasen, skal du udfylde: denne blanket: bestil eksamensprotokol.
Så sender vi den til din e-boks. (Hvis vi skal hente dit karakterudskrift fra arkivet, skal du være opmærksom på at der er forlænget behandlingstid på din forespørgsel - særligt hvis du blev færdig før 2003.)

FVU-prøvebevis

Hent bevis for bestået trinprøve

Hvis du har læst FVU, kan du hente dit prøvebevis i Hvidovre inden for Studiekontorets åbningstid (medbring ID). Der udleveres kun beviser for beståede trinprøver.

Deltagerbevis

Du kan desuden få et deltagerbevis for et FVU-hold, hvis du har haft et fremmøde over 85%. Hvis du ønsker dette, skal skrive til kbhsyd@kbhsyd.dk og bede om et deltagerbevis for et FVU hold. Så sender vi det til din e-boks.

Faglig dokumentation på AVU

Få faglig dokumentation

Hvis din underviser har vurderet dig egnet til faglig dokumentation, kan du få udstedt dokumentation herfor.

Hvis du ønsker dette, skal du udfylde blanketten: faglig dokumentation for AVU.

Når vi har gennemgået din forespørgsel om faglig dokumentation og din lærer også har godkendt, så sender vi dokumentationen til dig i din e-boks.

;