Værdigrundlag 

På HF og VUC København Syd driver vi skole efter det formål, der angives i den grundlæggende lovgivning for vores uddannelsestilbud.

Værdigrundlag

På HF og VUC København Syd driver vi skole efter det formål, der angives i den grundlæggende lovgivning for vores uddannelsestilbud. Vi tager dette formål alvorligt, og vores erfaring er, at det er ganske ambitiøst. Vi udtrykker denne vores mission i en kort erklæring, denne erklæring kalder vi vores arbejdsgrundlag, fordi vores arbejde tager afsæt her:     

På KBH SYD arbejder vi for at alle elever:

  • Oplever og bidrager til åbenhed og forskellighed
  • Får øvelse i medborgerskab
  • Virkeliggør drømme gennem uddannelse

Åbenhed og forskellighed

Vi er en skole med en mangfoldig elevgruppe med vidt forskellige baggrunde - både faglige, socioøkonomiske og etniske.

Fælles for eleverne er, at de har en vifte af ressourcer og levede erfaringer. Vi har tømreren, der vil være bygningskonstruktør. Vi har kvinden, som er kommet til Danmark i sit voksenliv og vil lære dansk og forstå det danske samfund bedre. Vi har den 19 årige mand, der har mod på for tredje gang at starte på en ungdomsuddannelse. Vi har moren, der vil være jurist. Vi har de unge og voksne, som tilvælger det mangfoldige fællesskab på VUC. 

Det mangfoldige fællesskab er et privilegium, og vores elever skal inspireres til at have respekt for sig selv og andre elever netop som dem de er.  Fordi vi er et mangfoldigt fællesskab, er det særlig vigtigt at alle mødes af og bidrager til åbenhed og forskellighed.

 

Øvelse i medborgerskab

Dannelse til aktive og handlekompetente medborgere er det øverste mål for vores uddannelser, og alt hvad vi gør understøtter dette. Vi vægter øvelse i medborgerskab, fordi det er gennem praktiske erfaringer og succesoplevelser med demokratisk deltagelse, at vi som mennesker finder vores ståsted, og kan udvikle mod og motivation til at bidrage aktivt til de fællesskaber, vi er del af.  

Virkeliggør drømme gennem uddannelse

Vi laver skole med udgangspunkt i elevernes styrker og forskelligheder. Mange af vores elever har mødt udfordringer i det traditionelle uddannelsessystem og har brug for nye rammer. Det er vores opgave at skabe nogle rammer, der giver eleverne mulighed for at udfolde deres drømme, sætte mål for drømmene og uddanne sig mod disse mål. For at vores elever får mulighed for at opnå drømme gennem uddannelse, tager vi deres faglige udvikling meget seriøst. Vores elever skal lære så meget som muligt fagligt, personligt og socialt i deres tid på KBH SYD.

 

;