FVU engelsk

Undervisningen planlægges, så den passer til dit behov. Du kan fx lære engelske ord og begreber, der anvendes i din branche. 
Du kan bruge FVU engelsk i flere sammenhænge, - også hvis du skal ud at rejse, ønsker at høre nyheder eller podcast på engelsk, og lære andre kulturer at kende.

Trin 1
På trin 1 starter du med helt enkle ord og sætninger på engelsk.
Du lærer engelsk ved at;  

 • tale med andre i et langsomt tempo samt se undervisningsvideo udviklet af din underviser.
 • læse og skrive ord og udtryk.
 • forstå og besvare spørgsmål og formulere enkle sætninger.

Trin 2
På trin 2 øver du dig på at tale engelsk, så du forstår samtalen i hovedtræk samt udvider dit ordforråd med ord og udtryk, du ofte bruger.
Du lærer at:

 • forstå korte, enkle tekster. 
 • finde relevant information i enkle brugsanvisninger, e-mails og andre beskeder.
 • at skrive korte beskeder, e-mails og noter, som andre kan forstå.

 

Trin 3
På trin 3 bliver engelsk et redskab til, at du kan begå dig i en globaliseret verden og på en arbejdsplads
Du lærer bl.a. at:

 • navigere på engelske hjemmesider. 
 • søge information på engelsk.
 • bruge engelsk når du rejser.
 • forstå detaljer, når du deltager i en samtale på engelsk.
 • tale mere sammenhængende, så du kan gøre dig forståelig og give udtryk for din mening.

Trin 4
På trin 4 kan du bruge engelsk aktivt i dit arbejde og din dagligdag.  
Der er fokus på at:

 • beskrive arbejdsopgaver og vejlede kolleger og andre, du samarbejder med.
 • finde relevant information i tekster, du skal bruge i dit arbejde. Det kan fx være vejledninger, arbejdsinstrukser eller manualer.
 • præsentere et emne for andre på engelsk.

FVU engelsk kan du tage som E-learning og klasseundervisning

FVU Engelsk
FVU engelsk E-learning
FVU Engelsk Elearning
FVU engelsk
;