Virksomhedstilpasset forløb

HF & VUC København Syd er din uddannelsespartner i nærområdet. Vi går i dialog med dig og dine medarbejdere om virksomhedstilpassede forløb, der passer lige nøjagtig til det, medarbejderne og virksomheden har behov for i fleksible kompetenceudviklingsforløb som tilpasses de arbejdsopgaver som løses i arbejdstiden. 

VUC kan kombinere elementer af forskellige fag eller tage udgangspunkt i et enkelt fag som FVU-digital eller FVU-engelsk. Et virksomhedstilpasset forløb kan derfor være sprogkurser som engelsk for begyndere, kurser i matematik, dansk, samfundsfag og IT.

Hvad får medarbejderne og virksomheden ud af at deltage?

Et virksomhedstilpasset forløb giver både medarbejdere og virksomhed lige netop de kompetencer, de efterspørger for at styrke samarbejde, løse konkrete opgaver eller omstille sig til nye arbejdsopgaver. 

Samtidig opnår virksomheden højere kvalitet og mere effektivitet i opgaveløsningen.

Nye kompetencer giver glade medarbejdere med højere livskvalitet. Medarbejderne får mere selvtillid, mod på nye arbejdsopgaver og efteruddannelse.

Det praktiske

Hvor lang tid varer et kursus?

Der findes 4 trin, som hver har et omfang på 30-60 timer.

Undervisningen kan tilrettelægges som et intensivt forløb eller over en længere periode. Hvis I vil søge løntabsgodtgørelse, skal I dog have minimum 3 timers undervisning om ugen.

Hvor foregår undervisningen?

Forløbet bliver særligt tilrettelagt for jeres virksomhed, og vi tilpasser undervisningen, omfanget, niveauet og afviklingen efter jeres ønsker.

Mulighed for økonomisk støtte

Der er mulighed for løntabsgodtgørelse.

Hvordan kommer vi i gang?

Hvis du vil høre mere om mulighederne for undervisning, skal du kontakte os.

Billede af medarbejder SSK

Signe Skøt

Koordinator for Erhverv
tlf.: 4117 2703
7 trin
;