Klar Til Erhvervsuddannelse

Videre til erhvervs-uddannelse eller HF?

AVU 9.-10. klasse

AVU er en forkortelse for "almen voksenuddannelse".

 

Det er for dig, som mangler folkeskolens afgangsprøver eller har brug for at forbedre dine karakterer fra folkeskolens afgangsprøver.

 

Det kan også være for dig, der måske vil videre på en erhvervsuddannelse eller vil læse HF.

 

AVU giver dig grundlæggende færdigheder indenfor dansk, dansk som andetsprog, matematik, engelsk, naturvidenskab og samfundsfag. 

Uddannelsen er målrettet dig over 25 år og har brug for at blive opkvalificeret.

Du skal tale med en studievejleder for at blive optaget på hold.

Her kan du se de fag, som tilbydes:

Dansk som andetsprog Basis

Dansk som andetsprog, Basis

Du lærer at udtrykke dig både mundtligt og skriftligt på dansk, og du arbejder med læsning og opbygning af lettere tekster.
Undervisningen tager udgangspunkt i emner fra hverdagen, fx nyheder og emner af personlig og almen interesse. Du arbejder både med mundtlig og skriftlig kommunikation.

Læs mere om faget på Uddannelsesguiden

Dansk og Dansk som andetsprog, niveau G

Dansk G

Du lærer at skrive og læse forskellige tekster ogt at lytte opmærksomt, fortælle og at holde oplæg. Du lærer du at begrunde et synspunkt og vælge de ord, der passer til situationen.

Om undervisningen:
For at få viden om, hvordan sproget bruges i tale og skrift, skal du blandt andet arbejde med:

 • Skriftsprog og talesprog
 • Læsning
 • Sproglig korrekthed
 • Ord og betydning
 • Grammatik
 • Skriveprocessen
 • Kommunikation

Læs mere om faget på Uddannelsesguiden

Dansk som andetsprog G

I læsning af danske tekster vil du blive præsenteret for et udvalg af dansk og oversat litteratur og samtidig læse et dansk værk i original udgivelse.

Om undervisningen:
For at blive bedre til at kommunikere både mundtligt og skriftligt på dansk og få indsigt i dansk litteratur arbejder du blandt andet med:

 • Sprog og kommunikation
 • Et udvalg af dansk og oversat litteratur i forskellige genrer
 • Udtale
 • Argumentationsteknikker
 • Sproglig korrekthed, forståelighed og sammenhæng i tale og skrift
 • Modeltekster
 • Læseteknikker og ordforråd
 • Sproglære
 • Informationssøgning
 • Referat, resumé, fortælling og kommentar

Læs mere om faget på Uddannelsesguiden

Dansk og Dansk som andetsprog, F, E og D-niveau

Dansk, F-niveau

Du lærer at skrive og læse forskellige slags tekster og få at skabe overblik over indholdet. Du bliver desuden bedre til at udtrykke dig klart og tydeligt både mundtligt og skriftligt, bl.a. at vælge et sprog, der passer til situationen.

Læs mere om faget på Uddannelsesguiden

Dansk som andetsprog, F-niveau

I arbejdet med læsning af tekster får du indsigt i et udvalg af nyere og ældre dansk litteratur og sagtekster.

Du lærer desuden at fokusere på sammenhæng mellem sprog, tekst, genre, indhold og situation.

Læs mere om faget på Uddannelsesguiden

Dansk, E-niveau

Du lærer at udtrykke dig klart og grammatisk korrekt, så du kan formidle et stof både mundtligt og skriftligt.

Desuden lærer du at læse, forstå og analysere ældre og nyere tekster. Dine skrivekundskaber bliver også forbedret.

Læs mere om faget på Uddannelsesguiden

Dansk som andetsprog, E-niveau

Du lærer at indgå i en samtale på næsten flydende dansk, og du bliver bedre til at formulere dig skriftligt.

I arbejdet med tekster, lærer du at beskrive og analysere forskellige medier, og du får viden om målgrupper.

Læs mere om faget på Uddannelsesguiden

Dansk, D-niveau

Du lærer at udtrykke dig præcist og varieret og at formidle et fagligt stof både mundtligt og skriftligt.

Du lærer desuden at forstå og at analysere tekster og at se dem i et historisk perspektiv.

Læs mere om faget på Uddannelsesguiden

Dansk som andetsprog, D-niveau

Du lærer at udtrykke dig mere præcist og nuanceret både skriftligt og mundtligt, og du bliver bedre til at deltage i samtaler.

I undervisningen arbejder I med at læse dansk og udenlandsk litteratur i forskellige genrer, og som en del af kurset læser I et litterært værk i original udgivelse. Du arbejder desuden med et større medieprodukt, fx en nyhed i tv eller til en avis.

Læs mere om faget på Uddannelsesguiden

 

Engelsk Basis

Engelsk, Basis

Du får lejlighed til at genopfriske eller blive bedre til at forstå, tale og skrive et enkelt engelsk om dagligdags emner.
Du kommer primært til at arbejde med tekster om dagligdags emner. Desuden får du viden om levevilkår i lande, hvor engelsk er hovedsproget..

Læs mere om faget på Uddannelsesguiden

 

Engelsk G-niveau

Engelsk, G-niveau

Du bliver lidt bedre til at forstå engelsk og til at tale og skrive på et enkelt, forståeligt engelsk om almene emner.

Du får blandt andet undervisning i udtale og grammatik. Desuden får du viden om kultur og samfund i engelsktalende lande.

Læs mere om faget på Uddannelsesguiden

 

Engelsk F, E og D-niveau

Engelsk, F-niveau

Du lærer at udtrykke dig mundtligt og skriftligt i et enkelt og sammenhængende sprog.

Blandt andet får du undervisning i engelsk grammatik og samtaleteknikker. Desuden får du kendskab til almene, kulturelle og samfundsmæssige forhold i engelsktalende lande.

Læs mere om faget på Uddannelsesguiden

Engelsk, E-niveau

Du videreudvikler dine færdigheder i at forstå engelsk i skrift og tale, og du lærer at kommunikere på et sammenhængende engelsk.

Du arbejder med at bruge din grundviden om almene, kulturelle og samfundsmæssige forhold i engelsktalende lande. Blandt andet kommer du til at læse og analysere tekster om kendte emner og formulere dine holdninger og synspunkter.

Læs mere om faget på Uddannelsesguiden

Engelsk, D-niveau

Du får færdigheder i at kommunikere aktivt og umiddelbart på et sammenhængende engelsk, både i skrift og tale.

Du arbejder også med at bruge din grundviden om kulturelle og samfundsmæssige forhold i engelsktalende lande, at læse og analysere tekster om emner af almen relevans og at formulere dine holdninger og synspunkter.

Læs mere om faget på Uddannelsesguiden

 

Matematik Basis

Matematik, Basis

Du lærer om matematik på et helt grundlæggende niveau og arbejder med forståelse af matematiske begreber.

I undervisningen vil du opleve, hvordan de matematiske begreber bliver brugt i mange forskellige hverdagssammenhænge

Læs mere om faget på Uddannelsesguiden

 

Matematik G-niveau

Matematik, G-niveau

Du lærer matematik på et grundlæggende niveau og arbejder med brug af matematik i en række forskellige sammenhænge fra hverdagslivet.


Undervisningen drejer sig især om forståelse af matematiske begreber og om, hvordan konkrete problemer fra hverdagen kan beskrives og løses ved hjælp af matematik.

Læs mere om faget på Uddannelsesguiden

 

Matematik F, E og D-niveau

Matematik, F-niveau

Du lærer matematik på et grundlæggende niveau og arbejder med brug af matematik i forskellige sammenhænge fra både hverdagslivet og samfundslivet.

Undervisningen drejer sig især om forståelse af matematiske begreber og om, hvordan problemer med tilknytning til hverdagen eller samfundet kan beskrives og løses ved hjælp af matematik.

Læs mere om faget på Uddannelsesguiden

Matematik, E-niveau

Du lærer matematik på et grundlæggende niveau og arbejder med brug af matematik i forskellige sammenhænge fra både hverdagen og samfundslivet.

Undervisningen vil især dreje sig om forståelse af matematiske begreber og om, hvordan problemer i hverdagen eller samfundet kan beskrives og løses ved hjælp af matematik.

Læs mere om faget på Uddannelsesguiden

Matematik, D-niveau

Du lærer matematik på et grundlæggende niveau og arbejder især med forståelse og brug af matematiske funktioner.

På faget lærer du at bruge matematiske teknikker, som du kan bruge i dit videre uddannelsesforløb.

Læs mere om faget på Uddannelsesguiden

 

Naturvidenskab G-niveau

Naturvidenskab, G-niveau

Du får en bred naturfaglig viden, der gør det muligt at forstå og deltage i diskussioner om naturfaglige emner.

Du arbejder med emner fra fagene biologi, kemi, fysik og naturgeografi, og du får en grundlæggende forståelse for samspillet mellem menneske, natur, teknik og sundhed

Læs mere om faget på Uddannelsesguiden

 

Samfundsfag G-niveau

Samfundsfag, G-niveau

Faget giver dig viden om især danske, men også internationale samfundsforhold.

Du beskæftiger dig bl.a. med hovedlinjerne i det danske demokratiske system og lærer at kende forskel på den lovgivende, den udøvende og den dømmende magt

Læs mere om faget på Uddannelsesguiden

 

Grundlæggende IT Basis

Grundlæggende IT, Basis

Faget er for dig med ingen eller ganske få erfaringer i brug af computer. Du lærer at bruge mus og tastatur, skrive e-mails og bruge internet.

En stor del af tiden arbejder du ved computeren i dit eget tempo.

Dansk G niveau

Dansk G niveau

Du arbejder med det danske sprog og med at bruge sproget bevidst såvel mundtligt som skriftligt.

Du lærer at skrive og læse forskellige tekster og at lytte opmærksomt, fortælle og at holde oplæg. Du lærer du at begrunde et synspunkt og vælge de ord, der passer til situationen

Prøver

Undervisningen afsluttes med en intern evaluering, som bestemmer, om du kan blive optaget på G-niveau i dansk som andetsprog.

Efter basispakken kan du fortsætte på vores 9. klasses pakker på G-niveau. Med en 9. klasses-eksamen, kan du søge ind på en erhvervsskole eller fortsætte på 10.-klasses niveau.

Pris

Der er deltagerbetaling på AVU. Læs om deltagerbetaling her

Kursustilbud

Du kan se hvilke fag, som tilbydes to de to afdelinger på webshoppen - ligesom du kan se E-learningstilbud på avu.

Bemærk: Du kan ikke tilmelde dig avu-fag på webshoppen.

Webshop

Tilmelding

Det er altid en god idé at tage en snak med en vejleder, før du tilmelder dig. Når du er helt afklaret kan vejlederen også tilmelde dig fag direkte. 

Kontakt vejledningen

;