Selvstuderende

Når du er selvstuderende bliver du tilmeldt eksamen i det konkrete fag, men du får ingen undervisning, og du skal selv skaffe relevante bøger eller lignende

Selvstuderende

Når du er selvstuderende bliver du tilmeldt eksamen i det konkrete fag, men du får ingen undervisning, og du skal selv skaffe relevante bøger eller lignende. Du får 45 min. vejledning fra faglærer - det er dog dit eget ansvar at kontakte læreren. Du må ikke gå til eksamen i eget pensum, dvs. at du skal følge det pensum, der er bestemt af læreren. Du skal også være opmærksom på, at du kun kan tilmelde dig som selvstuderende, hvis du har haft faget og niveauet før.

Du kan tilmelde dig som selvstuderende i de niveauer, vi afholder eksamen i.

Tilmelding

Tilmeldingsfristen for efteråret er den 2. oktober og for foråret 15. marts. For at blive tilmeldt, skal du snakke med en vejleder først. 

🠢 Tilmelding: Book et møde og bliv tilmeldt 

Kontakt skolens studievejledning for at se fagudbud.

Efter tilmeldingsfristen er overskredet, vil du ikke længere kunne tilmelde dig som selvstuderende. 
Pris
Alle selvstuderende betaler fagets pris. Det vil sige, at prisen er uafhængig af uddannelsesniveau og alder. Eksamen som selvstuderende giver ikke ret til at modtage SU.
Laboratoriekursus

Hvis du skal bruge fysik, biologi, kemi eller geografi, skal du tilmelde dig via KVUC (Københavns VUC)

Sådan foregår din eksamen som selvstuderende

Umiddelbart efter tilmeldingen modtager du et brev i din eboks, der bekræfter at du er blevet tilmeldt.

Der er et særligt tilrettelagt pensum, som du skal følge. Du kan kontakte fagets lærer og få oplyst pensum. Du desuden ret til 45 minutters vejledning med fagets lærer.  Det er dit ansvar at kontakte læreren.
Selve eksamenen
Du skal selv holde øje med din eksamensdato på skolens eksamensside her Hvis du har spørgsmål til din eksamenstilmelding kan du skrive til selvstud@kbhsyd.dk
Gældende for HF-eksamen
De fleste skriftlige prøver foregår nu online via netproever.dk. Derfor skal du i god tid, inden din prøvedag, sikre dig, at du kan logge på netproever.dk med dit unilogin. Her skal du også teste din computer.

Eksamen kan afvikles på både Hvidovre- og Amager-afdelingen. Hold dig orientering om, hvor din eksamen foregår på Ludus

Vær opmærksom på, at der altid medbringes billed-ID til eksamen. Hvis du ikke har billed-ID med, får du ikke adgang til prøven.

Har du spørgsmål? Kontakt vejledningen

 

 

Særligt for STU-skoler

Link til STU-infosite

Calendar
Kom til åbent hus i januar 2024
;