Individuel Kompetencevurdering

Individuel kompetencevurdering

Vi tilbyder individuel vurdering af dine kompetencer. Du kan via en kompetencevurdering søge anerkendelse for dine samlede kvalifikationer, viden, færdigheder og kompetencer, uanset hvor og hvordan de er erhvervet. Har du fx opholdt dig i Spanien og skal bruge en formel vurdering af dit spanskniveau, kan vi tilbyde en vurdering af om dine kompetencer svarer til Spansk på B-niveau på Hf.

Du kan kun søge anerkendelse af dine kompetencer i de fag og niveauer vi tilbyder undervisning i. Du kan dog ikke søge kompetencevurdering for en hel adgangsgivende eksamen.

Vi dækker fagene dansk, matematik og engelsk fra G-A niveau. Derudover kan vi også tilbyde kompetencevurdering i alle de obligatoriske fag på hf-enkeltfag og en lang række valgfag.

Spørg, hvis du er i tvivl om vi tilbyder kompetencevurdering i netop det fag du gerne vil have papir på.

En kompetencevurdering skal altid foretages af det VUC du bor tættest på. 

Det er gratis at få foretaget en individuel kompetencevurdering.

;