Strategi

Find HF & VUC København Syds strategi

Strategi 2024-27

HF & VUC København Syd er et selvejende voksenuddannelsescenter under staten. Vi tilbyder almen kompetencegivende undervisning, der har til formål at forbedre voksnes almene kundskaber og færdigheder.

De strategiske mål er:

  • Flere elever og kursister, hvor flere skal vælge en uddannelse på KBSHYD. Og vi skal udvikle os som en væsentlig uddannelsespartner hos interessenter
  • Motiverede elever og kursister, hvor vi skal udvikle og styrke vores studiemiljø og undervisning gennem demokratiske fællesskaber, digitale og nye læringsstrategier, der øger gennemførslen og fagligheden. 
  • Myndige elever og kursister, hvor vi skal fremme, at eleverne har de rette kompetencer og indstillinger til at kunne træffe et godt uddannelses- og jobvalg for dem selv, og er i stand til at gennemføre det efterfølgende.  

HF & VUC København Syd har for hvert mål en række strategiske indsatser for det kommende år. De drøftes på bestyrelsesmødet i september, og besluttes på bestyrelsesmødet i december hvert år. Evaluering af indsatserne er med på bestyrelsesmøderne i maj og december hvert år.  

;