Kurser for virksomheder

Tilmeld dine medarbejdere efteruddannelse, og få:

- et uddannelsesforløb, som er tilpasset din virksomhed og dine medarbejderes behov.
- undervisning på mange forskellige niveauer – fra basis (fx grundlæggende dansk, matematik, IT-kundskaber) til gymnasialt niveau (A og B-niveau i fx spansk, engelsk, fransk eller psykologi).
- undervisning, der kan tilpasses din arbejdsplads. Den kan foregå i arbejdstiden på VUC, på din arbejdsplads eller efter fyraften.
- undervisningen, der både kan foregå i en klasse eller som e-learning foran computeren derhjemme.

Hvem tage kontakt?

Alle har mulighed for at kontakte os med henblik på et skræddersyet forløb. Det gælder både til virksomheder og medarbejdere. Derudover er der også muligt at få lavet et forløb til grupper af privatpersoner med fælles interesse. Vi kan også lave forløb til fagforeninger og jobcentre.

Se listen med FVU-hold

Hvordan foregår efteruddannelse af medarbejdere i praksis?

Det betyder, at vi fra skolens side rykker ud og screener medarbejderne, indplacerer hver enkelt på det rette niveau, sætter hold sammen og præsenterer virksomheden for et forslag til et forløb. Typisk vil undervisningen foregå på virksomheden i et passende lokale og på et tidspunkt, som passer ind i medarbejdernes vagtplaner

Prøve

Holdene kan afsluttes med prøve

Pris

Det er gratis at deltage.

Tilmelding

Tilmeld dig hos fvu-vejl@kbhsyd.dk og find vi ud af, hvilket niveau du skal starte på.

Vi starter jævnligt nye hold op.

Kontakt FVU-vejledningen

 

Billede af elever på VUC Erhverv i Hvidovre

Kontakt uddannelseskoordinatoren for VUC Erhverv

Billede af medarbejder SSK

Signe Skøt

Koordinator for VEU. FVU og OBU-lærer
tlf.: 4117 2703

Virksomhedsrettede FVU-fag

FVU Dansk og FVU Dansk som e-learning

Forberedende undervisning i dansk hjælper dig til at læse, skrive og stave bedre. Hermed kan du komme videre i uddannelsessystemet.

Læs mere om faget på Uddannelsesguiden

Til dig, som vil blive bedre til at læse, stave og skrive.
Undervisningen har fokus på læsning, stavning og skrivning. Undervisningen tager udgangspunkt i de krav, som bliver stillet til dig i hverdagen. Du kommer bl.a. til at arbejde med:

- Stavning: Du får strategier til at stave bedre.
- Læsning og forståelse af tekster: Du arbejder med tekster fra din hverdag. For eksempel artikler, pjecer eller tekster fra dit arbejde.
- Skrivning af forskellige tekster: Du får redskaber til at skrive tekster, som du har brug for i din hverdag. For eksempel huskesedler, e-mails, invitationer, referater og klager.
- Grammatik: Du arbejder med den danske grammatik efter eget behov.

Sammen med din lærer finder du ud af, hvad du har brug for at arbejde med.

Prøve - deltagerbevis
du kan gå til prøve efter hvert trin
du kan få et deltagerbevis

Læs mere om FVU prøvebevis her

Aktuelle udbud

Hvidovre

Dato: torsdag d. 4. januar til fredag 12. januar
Tid: 9.00-14.30
Fag: FVU dansk / FVU Start
Sted: Åmarkvej 1, 2650 Hvidovre
Tilmeldingsdato: Der er løbende tilmelding.

Dato: Hver tirsdag i perioden: 15. januar til 10. maj
Tid: 09.05-11.50
Fag: FVU dansk / FVU Start
Sted: Åmarkvej 1, 2650 Hvidovre
Tilmeldingsdato: Der er løbende tilmelding.

Amager:

Dato: Hver tirsdag i perioden: 15. januar til 10. maj
Tid: 12.30-14.15
Fag: FVU dansk / FVU Start
Sted: Amager Strandvej 390, 2770 Kastrup
Tilmeldingsdato: Der er løbende tilmelding.

E-learning

Dato: 3. januar til 12. maj
Fag: FVU dansk / FVU Start
Sted: foregår som e-learning
Tilmeldingsdato: Der er løbende tilmelding.

Find også holdene på voksenuddannelse.dk

FVU Matematik

For dig, der vil blive bedre til at regne, forstå tal og diagrammer
Fokus vil ligge på:

- at regne
- at læse og forstå tal
- at forstå diagrammer med tal

Læs mere om faget på Uddannelsesguiden

Find også holdene på voksenuddannelse.dk

Undervisningen
Du kommer bl.a. til at arbejde med den matematik, du møder i hverdagen:

Indkøb
Rette en madopskrift til et andet antal personer
Får du den rigtige rabat, når du handler?
Finde ud af det med brøker
Aflæse skemaer, elmåler, kort, lønseddel
Omkreds og arealer (hus og have)
Valuta (rejse)
Undervisningen tilrettelægges oftest med 4 lektioner om ugen og er inddelt i 2 trin. Hvert trin består af 50 og 72 lektioner.

Prøve - deltagerbevis
du kan gå til prøve efter hvert trin
du kan få et deltagerbevis

Læs mere om FVU prøvebevis her

Aktuelle udbud

Hvidovre:

Dato: Hver torsdag: 18. januar til 11. maj
Tid: Torsdag: 08.05-11:55
Fag: FVU matematik
Sted: Åmarkvej 1, Hvidovre
Tilmeldingsdato: Der er løbende tilmelding.

Amager:

Dato: Hver onsdag: 17. januar til 10. maj
Tid: Onsdag: 11:05-15:10
Fag: FVU matematik
Sted: Amager Strandvej 390
Tilmeldingsdato: Der er løbende tilmelding.

Find også holdene på voksenuddannelse.dk

FVU Engelsk

For dig, der vil blive bedre til engelsk

Fokus vil ligge på:

- at du bliver bedre til at tale, skrive og forstå engelsk
- at forstå materialer på engelsk
- at kan gøre dig forståelig skriftlig på engelsk

Læs mere om faget på Uddannelsesguiden

Find også holdene på voksenuddannelse.dk

Du behøver ikke nogen særligt engelsk niveau for at kunne starte på det første trin.

Prøve - deltagerbevis
du kan gå til prøve efter hvert trin
du kan få et deltagerbevis

Læs mere om FVU prøvebevis her

Aktuelle udbud

Amager:

Dato: 3. januar til 10. maj
Fag: FVU engelsk
Sted: Amager Strandvej 390
Tilmeldingsdato: Der er løbende tilmelding.

Hvidovre:

Dato: 3. januar til 10. maj
Fag: FVU engelsk
Sted: Åmarkvej 1, Hvidovre
Tilmeldingsdato: Der er løbende tilmelding.

FVU Digital

For dig, der vil være bedre til at forstå og bruge IT

Fokus vil ligge på:

- at lære de mest almindelige IT-programmer og digitale værktøjer at kende
- at forstå og bruge mails og e-boks
- at lære om digital sikkerhed og hvad persondata er

Læs mere om faget på Uddannelsesguiden

Find også holdene på voksenuddannelse.dk

Undervisningen foregår enten ude på virksomheden eller på en af KBH SYDs to afdelinger. Kurset kan både være for dig som er i arbejde eller som er jobsøgende.

Prøve - deltagerbevis
du kan gå til prøve efter hvert trin
du kan få et deltagerbevis

Læs mere om FVU prøvebevis her

Aktuelle udbud

Amager:

Dato: 3. januar til 10. maj 
Fag: FVU digital
Sted: Amager Strandvej 390
Tilmeldingsdato: Der er løbende tilmelding.

Hvidovre:

Dato: 3. januar til 10. maj
Fag: FVU digital
Sted: Åmarkvej 1, Hvidovre
Tilmeldingsdato: Der er løbende tilmelding.

Find også holdene på voksenuddannelse.dk

FVU Start

FVU Start er til dig, der har et andet modersmål end dansk, og som har behov for at dit danske og få forbedret dine sproglige færdigheder, så du kan deltage i andre FVU-fag eller i en arbejdsmarkedsuddannelse

Faget er et færdighedsfag, som beskæftiger sig med deltagernes dansksproglige udvikling, herunder primært ordkendskab. Centralt i faget står mundtlig kommunikation.

Fokus vil ligge på:
- at få et bedre kendskab til danske ord og et større ordforråd
- at blive bedre til mundtlig dansk og til at føre en samtale på dansk

Læs mere om faget på Uddannelsesguiden

Find også holdene på voksenuddannelse.dk

Prøve - deltagerbevis
du kan gå til prøve efter hvert trin
du kan få et deltagerbevis

Læs mere om FVU prøvebevis her

Aktuelle udbud

Hvidovre

Dato: torsdag d. 4. januar til fredag 12. januar
Tid: 9.00-14.30
Fag: FVU dansk / FVU Start
Sted: Åmarkvej 1, 2650 Hvidovre
Tilmeldingsdato: Der er løbende tilmelding.

Dato: Hver tirsdag i perioden: 15. januar til 10. maj
Tid: 09.05-11.50
Fag: FVU dansk / FVU Start
Sted: Åmarkvej 1, 2650 Hvidovre
Tilmeldingsdato: Der er løbende tilmelding.

Amager:

Dato: Hver tirsdag i perioden: 15. januar til 10. maj
Tid: 12.30-14.15
Fag: FVU dansk / FVU Start
Sted: Amager Strandvej 390, 2770 Kastrup
Tilmeldingsdato: Der er løbende tilmelding.

E-learning

Dato: 3. januar til 12. maj
Fag: FVU dansk / FVU Start
Sted: foregår som e-learning
Tilmeldingsdato: Der er løbende tilmelding.

Find også holdene på voksenuddannelse.dk

;