Undervisningsmiljøvurderinger/ETU

Vi arbejder systematisk med at styrke fællesskaber i og på tværs af klasser, samt med elevernes evner til at forholde sig kritisk og indgå konstruktivt i uenighedsfællesskaber.

Trivsel

Undervisningsmiljøvurdering 2023

Vi arbejder systematisk med at styrke fællesskaber i og på tværs af klasser, samt med elevernes evner til at forholde sig kritisk og indgå konstruktivt i uenighedsfællesskaber. Det gør vi for at styrke elevernes tilknytning og tilhørsforhold til skolen, samt for at skabe den bedst mulige ramme for elevernes faglige, personlige og sociale trivsel og udvikling. Forudsætning for at gennemføre uddannelse og udvikle sig til aktive medborgere.  

Med udgangspunkt i lovgivningens krav til alle skoler (Gymnasieloven §1, stk. 4), besluttede KBH SYD i 2016 en vision om at eleverne på KBHSYD skal udvikle sig til aktive, kompetente medborgere. Dette fokus blev valgt netop fordi, mange af vores elever, når de starter på skolen, ikke har den forståelse af det danske samfund og demokrati, som er forventet i lovrammen. 

Flertallet af vores elever har betydelige forpligtelser ved siden af skolen. Flere har børn og mange har job og familieforpligtelser. Det er således et mindretal, der kan indgå i omfattende aktiviteter uden for skoletiden. Derfor er det vores strategi at integrere dannelsen til aktive medborgere i selve uddannelsens daglige praksis. 

<p>Vi er en skole med en mangfoldig elevgruppe, der har en vifte af ressourcer og levede erfaringer. Vi tager som skole udgangspunkt i elevernes styrker og forskelligheder. Alt skal dreje sig om netop vores elevers læring. </p>
<p>Vores opgave og mål er at inspirere og hjælpe vores elever, så alle: </p>
<ul>
<li>oplever og bidrager til åbenhed og forskellighed </li>
<li>øver sig i aktivt medborgerskab </li>
<li>virkeliggør drømme gennem uddannelse </li>
</ul>

;