HF Esport & Games

Læs en klassisk 2-årig HF og bliv en del af Københavns bedste gaming-fællesskab imens! Hos os er fællesskab, målrettet træning og inspirerende undervisning i højsædet.

Som supplement til de almene faglige mål vil din daglige undervisning være inspireret af esport og gaming. Du lærer eksempelvis at skrive spilanmeldelser og artikler, analysere computerspil, lave budgetter for en organisation og planlægge events.

HF Esport & Games kan både læses som 2-årig HF og som HF-enkeltfags-fagpakke.  

Klassen tager på studietur på 2. år (egenbetaling på ca. 2.700kr) 

Undervisningssted:

HF & VUC København Syd:

Hvidovre-afdelingen på Åmarkvej 1 (lige ved Åmarken S-togsstation), og
Amager Strand-afdelingen på Amager Strandvej 390 (lige ved Kastrup Metrostation). 

Fed træning i egne esport-lokaler!
KBH SYDs esport-hold træner i eget lokale på Hvidovre-afdelingen. Dette giver optimale rammer og fleksibilitet for træningen. Derudover giver lokalet mulighed for også at kunne bruges som undervisningslokale - uanset om vi underviser i esportsverdenen eller i et af uddannelsens mere almene fag.

Det er også her, du møder vores kompetente coaches, der har stor erfaring inden for de mest kendte spil og et særligt indblik i esport-miljøet. Samtidig vil trænerne forberede dig på at deltage i turneringer.

Der er to eksterne trænere tilknyttet esport-klassen. De står for henholdsvis CS:go og League of Legends.

Hvis du har flere spørgsmål til HF Esport & Games kan du skrive til esport-projekleder Andreas Michael Mogensen på AMO@kbhsyd.dk

Tilmelding:

Tilmelding foregår via optagelse.dk. Du skal logge ind med nemid/MitID eller unilogin. Hvis du har spørgsmål til tilmelding eller HF Esport & Games er du velkommen til at kontakte skolens vejledning.

Kontakt vejledningen

 

Billede Af Esporter 2022

Hvorfor vælge HF Esport & Games?

HF Esport & Games er for dig, der gerne vil bruge din interesse i esport og computerspil som udgangspunkt for din faglige og sociale udvikling. Du får en klassisk HF samtidig med, at du opbygger kompetencer inden for din passion, som løfter dine muligheder og faglighed - alt sammen i Danmarks stærkeste digitale fællesskab. Så hvad enten du træner for at blive den bedste eller bare synes computerspil er fedt, er HF Esport & Games uddannelsen for dig.

Det særlige ved HF Esport & Games er:

  • den didaktiske og pædagogiske tilgang i hvordan du arbejder i fagene. Vi ved, at du lærer bedst ved at bygge videre på det, du allerede kan og interesserer dig for. Derfor inddrager vi esports kompetencer, gaming kultur samt brug af computerspil i vores undervisning.
  • at du går i klasse med andre, der deler din interesse, hvilket giver et stærkt fællesskab som sikrer rammerne for et trygt og godt læringsrum.
  • at du får et fedt studiemiljø, som er nøje tilpasset dine interesser og inkluderer arrangementer som LAN-events, turneringer, ekskursioner. Du har derudover mulighed for træning med erfarne trænere i CS2 og LoL i vores topmoderne træningslokale 
  • at det tydeliggøres for dig, at dine kompetencer fra den digitale verden er vigtige og har potentiale for dine karrieremuligheder.
  • at du får en indsigt i de mange muligheder i esportens verden.
  • vores konstante udvikling af linjen, fx er vi en del af det EU-støttede EASIE-projekt, som omhandler faglig læring og social inklusion via esport og computerspil. 
  • at det vigtigste er, at du som elev oplever motivation for at gennemføre dit studie, faglig udvikling samt styrket tro på egne evner.

HF Esport & Games kan også læses som HF-enkeltfag. 

Linjefag på HF Esport & Games:

Mediefag C + Mediefag B.

Som tilføjelse i mediefag udforsker vi blandt andet computerspil, som narrativt medie på højt niveau. 

Erhvervsøkonomi

Som tilføjelse i erhvervsøkonomi dykker vi ned i økosystemerne inden for spilindustrien og esports og giver dig værktøjer til iværksætteri.

BBC Esport Podcast

BBC har undersøgt, hvorfor Danmark er et foregangsland i forhold til Esport.

 

Hør podcast 

Træningslokale 2

Fag på HF Esport & Games

Dansk A

Du lærer om både mundtlig og skriftlig fremstilling og får viden om skønlitteratur fra fortid og nutid og om kommunikation i moderne medier.

Om undervisninigen:
I faget dansk på A-niveau får du indsigt i litteratur, kommunikation og medier og i sprogets funktion og egenskaber i forskellige situationer. Du lærer at analysere tekster, gå bag om ordene og forstå indhold og nuancer.

Læs mere om faget på Uddannelsesguiden

Biologi, Geografi og Kemi: Naturvidenskabelig faggruppe

Du får indsigt i naturvidenskabens metoder, og hvordan de bruges til at opnå forståelse af fænomener i naturen og af samspillet mellem mennesket og dets omgivelser.

Om undervisningen:
Den naturvidenskabelige faggruppe – hf er et tværfagligt fag, der giver indblik i sammenhænge mellem naturvidenskab, teknologi og samfund. Faggruppen omfatter fagene biologi C, geografi C og kemi C.

Læs mere om faget på Uddannelsesguiden

Engelsk B

Du lærer at tale og skrive på engelsk om almene og faglige emner, og du får en grundviden om historiske, kulturelle og samfundsmæssige forhold i Storbritannien og USA.

Om undervisningen:
I faget engelsk på B-niveau lærer du at forstå, tale og skrive et nogenlunde flydende og hovedsageligt korrekt engelsk. Du vil i den sammenhæng lære om det engelske sprogs grammatik, stavemåde og tegnsætning.

Læs mere om faget på Uddannelsesguiden

Historie, religion og samfundsfag: Kultur- og samfundsgruppe

Du får en forståelse af væsentlige elementer i den historiske udvikling, det moderne samfund, forskellige religioner samt kulturelle værdier og livsanskuelser.

Om undervisningen:
Kultur og samfundsfaggruppe - hf er et tværfagligt fag, der giver indsigt i samspillet mellem den historiske, samfundsmæssige og kulturelle udvikling i Danmark så vel som internationalt. Faggruppen består af fagene historie B, religion C og samfundsfag C.

Læs mere om faget på Uddannelsesguiden

Matematik C

Matematik bygger på abstraktion og logisk tænkning, og du lærer fx at håndtere simple formler, modeller og ligninger.

Om undervisningen:
I faget matematik på C-niveau vil du lære at gennemføre simple matematiske ræssonementer og at bruge matematik i sammenhænge, der vedrører dagligliv, samfundsliv og naturforhold. Du lærer også at kommunikere om matematik.

Læs mere om faget på Uddannelsesguiden

Mediefag C (Valgfag på 1. år)

Du lærer at bruge optage- og redigeringsudstyr og at lave en medieproduktion sammen med andre - herunder at udarbejde synopsis og storyboard.

Om undervisningen:
I mediefag på C-niveau arbejder du både teoretisk, analytisk og praktisk med medier som film og tv..

Læs mere om faget på Uddannelsesguiden

B-niveaufag (Valgfag På 2. år)

Biologi B

Kemi B

Psykologi B

Samfundsfag B

Religion B

Matematik B

Erhvervsøkonomi C (Fagpakkefag på 2. år)

Undervisningen beskæftiger sig med både de danske og de internationale forhold inden for etablering og udvikling af en virksomhed, og du får kendskab til bl.a. brancheanalyse og økonomi.

Om undervisningen:
I faget erhvervsøkonomi på C-niveau får du en grundlæggende indsigt i en virksomheds opbygning og dens samspil med omverdenen. Du lærer også om branche- og markedsforhold og ud fra disse at kunne diskutere og vurdere virksomhedens strategiske muligheder

Læs mere om faget på Uddannelsesguiden

Mediefag B (Valgfag på 2. år)

Du lærer selvstændigt og kreativt at bruge optage- og redigeringsudstyr og at lave en medieproduktion sammen med andre - herunder at udarbejde synopsis, manuskript og storyboard.

Om undervisningen:
I mediefag på B-niveau arbejder du både teoretisk og praktisk med faget.

Læs mere om faget på Uddannelsesguiden

Nicolaj
Bastian

Nicolaj udtaler:

 

"Min tid her gav mig tro på mig selv og motiverede mig til at være faglig ambitiøs."

 

 

Bastian udtaler:

 

"Jeg fik venskaber gennem spillene - det bragte os sammen og gav gode minder. Med lærernes viden om spil, kan de gøre næsten hver en time sjov og motiverende. Vi fik sat mål både i spillene, og i undervisningen for at udvikle os".

Billede af mand, der læser e-learning
To elever, der læser HF i Hvidovre

Eksamen og prøver

På det 2-årige HF skal du op til eksamen i alle fag. Og du skal skrive Større Skriftlig Opgave (SSO) på 2. år.

Find al info om eksamen her:

- Eksamensdatoer
- SSO
- Mødetid til eksamen
- Hvad du gør, hvis du bliver syg ved eksamen
- Hvornår der afholdes sygeeksamen
- Karakterer og eksamensbeviser

Gå til eksamensoversigt

Esportere til DM i League of Legends

Billede til video med Esportdokumentar, del 1
Minidokumentar om esportholdet, Del 1.
Billede til video med Esportdokumentar, del 2
Minidokumentar om esportholdet, Del 2
;