HF Europe

HF Europe en klassisk HF for dig, som søger udover Danmarks grænser, og som er optaget af ungdomskultur, fællesskab samt at sætte et aftryk på den internationale dagsorden. 

HF Europe er for dig, der:

  • ser sig selv, som del af et større europæisk fællesskab
  • er optaget af verden omkring dig og den europæiske verdensklasse
  • ser muligheder uden for Danmarks grænser
  • ser sig selv som del af en international ungdomskultur.

Klassen tager på studietur på 2. år ( egenbetaling på ca. til 2700 kr).

 

Undervisningssted:

Hvidovre-afdelingen på Åmarkvej 1 (lige ved Åmarken S-togsstation), og

Amager Strand-afdelingen på Amager Strandvej 390 (lige ved Kastrup Metrostation).

Tilmelding:

Tilmelding foregår via optagelse.dk. Du skal logge ind med nemid/MitID eller unilogin. Hvis du har spørgsmål til tilmelding eller HF Europe, er du velkommen til at kontakte skolens vejledning.

Kontakt vejledningen

 

Glad HF enketfags-kursist foran ballonvæg

Fag på HF Europe

Dansk A

Du lærer om både mundtlig og skriftlig fremstilling og får viden om skønlitteratur fra fortid og nutid og om kommunikation i moderne medier.

Om undervisninigen:
I faget dansk på A-niveau får du indsigt i litteratur, kommunikation og medier og i sprogets funktion og egenskaber i forskellige situationer. Du lærer at analysere tekster, gå bag om ordene og forstå indhold og nuancer.

Læs mere om faget på Uddannelsesguiden

Biologi, Geografi og Kemi: Naturvidenskabelig faggruppe

Du får indsigt i naturvidenskabens metoder, og hvordan de bruges til at opnå forståelse af fænomener i naturen og af samspillet mellem mennesket og dets omgivelser.

Om undervisningen:
Den naturvidenskabelige faggruppe – hf er et tværfagligt fag, der giver indblik i sammenhænge mellem naturvidenskab, teknologi og samfund. Faggruppen omfatter fagene biologi C, geografi C og kemi C.

Læs mere om faget på Uddannelsesguiden

Engelsk B

Du lærer at tale og skrive på engelsk om almene og faglige emner, og du får en grundviden om historiske, kulturelle og samfundsmæssige forhold i Storbritannien og USA.

Om undervisningen:
I faget engelsk på B-niveau lærer du at forstå, tale og skrive et nogenlunde flydende og hovedsageligt korrekt engelsk. Du vil i den sammenhæng lære om det engelske sprogs grammatik, stavemåde og tegnsætning.

Læs mere om faget på Uddannelsesguiden

Historie, religion og samfundsfag: Kultur- og samfundsgruppe

Du får en forståelse af væsentlige elementer i den historiske udvikling, det moderne samfund, forskellige religioner samt kulturelle værdier og livsanskuelser.

Om undervisningen:
Kultur og samfundsfaggruppe - hf er et tværfagligt fag, der giver indsigt i samspillet mellem den historiske, samfundsmæssige og kulturelle udvikling i Danmark så vel som internationalt. Faggruppen består af fagene historie B, religion C og samfundsfag C.

Læs mere om faget på Uddannelsesguiden

Matematik C

Matematik bygger på abstraktion og logisk tænkning, og du lærer fx at håndtere simple formler, modeller og ligninger.

Om undervisningen:
I faget matematik på C-niveau vil du lære at gennemføre simple matematiske ræssonementer og at bruge matematik i sammenhænge, der vedrører dagligliv, samfundsliv og naturforhold. Du lærer også at kommunikere om matematik.

Læs mere om faget på Uddannelsesguiden

Design og Arkitektur C (Valgfag på 1. år)

Du arbejder med design af produkter, af fysiske omgivelser og af kommunikation og får forståelse for samspillet mellem form, funktion og kommunikation.

Om undervisningen:
I faget design på C-niveau vil du få de grundlæggende forudsætninger for at kunne gennemføre en designproces og for at kunne analysere og vurdere design i din omverden.

Læs mere om faget på Uddannelsesguiden

Samfundsfag B (Fagpakkefag på 2. år)

Du får bl.a. viden om og forståelse af danske og internationale samfundsforhold og den dynamik, der har indflydelse på samfundsudviklingen.

Om undervisningen:
I faget får du en teoretisk og aktuel baggrundsviden, der gør dig i stand til at arbejde problemorienteret med fokus på at undersøge aktuelle samfundsmæssige udfordringer og diskutere løsninger.

Læs mere om faget på Uddannelsesguiden

Psykologi C (Fagpakkefag på 2. år)

Du lærer om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt og under givne livsomstændigheder.

Om undervisningen:
I faget psykologi på C-niveau får du et bredt kendskab til fagets stofområder, primært i forhold til det normaltfungerende menneske. Du får bl.a. viden om menneskets udvikling, herunder betydningen af arv, miljø og kultur samt psykologiske og sociale forholds betydning for læring og motivation.

Læs mere om faget på Uddannelsesguiden

B-niveaufag (Valgfag På 2. år)

Biologi B

Kemi B

Psykologi B

Samfundsfag B

Religion B

Matematik B

Billede af elever der skriver post-its

På HF skal du vælge fagpakke, når du starter.

Billede Til To Billede Modul På Hf Europe 1
Billede af Elev på Science plus på HF Hvidovre

Eksamen og prøver

På det 2-årige HF skal du op til eksamen i alle fag. Og du skal skrive Større Skriftlig Opgave (SSO) på 2. år.

Find al info om eksamen her:

- Eksamensdatoer
- SSO
- Mødetid til eksamen
- Hvad du gør, hvis du bliver syg ved eksamen
- Hvornår der afholdes sygeeksamen
- Karakterer og eksamensbeviser

Gå til eksamensoversigt

Udforsk flere af vores videoer

Undervisningsmiljøet På Skolen
Hvordan er det at være elev på HF & VUC København Syd?
Hf Fra 10 Klasse
Hør om forskellen på HF og STX
Elev Fortæller Om Hf På Kbhsyd
Elev fortæller om, hvordan det er læse HF på Hvidovre-afdelingen
;