Adgangskrav
FVU

Adgangskrav FVU

Adgangskrav FVU

Du skal som hovedregel være fyldt 25 år.

Skolen vurderer, hvilket trin du kan starte på.

Hvis du er under 25 år:

Hvis du er under 25 år, kan vejlederen på VUC eller vejleder i kommunen i stedet henvise dig til Den forberedende grunduddannelse - FGU.
På FGU får du undervisning sammen med andre unge.

Hvis du er i en af følgende situationer, kan du dog godt deltage i forberedende voksenundervisning, selv om du ikke er fyldt 25 år:

Fast job:

Du har et fast job på minimum 20 timer om ugen.

Uddannelse:
Du har gennemført – eller er i gang med - en ungdomsuddannelse eller en videregående uddannelse, men kan have gavn af forberedende undervisning i dansk og matematik.

Barselsorlov:
Du har barselsorlov fra dit arbejde og ønsker forberedende undervisning i dansk og matematik

Ikke tilbud om FGU:
Du får ikke tilbudt – eller har udtømt dine muligheder for – forberedende grunduddannelse

Kriminalforsorgen:
Du deltager i undervisning under Kriminalforsorgen

Vejlederen på kan hjælpe dig med at afklare, om FVU er det rigtige tilbud for dig.

;