Amager2

Alt der kan, skal genbruges: Eleverne på HF har fokus på grønt iværksætteri

Rewair
Genbyg

HF & VUC samarbejder med Tårnby bibliotek om projektet samt virksomheden Genbyg på Amager og organisationen RE:WAIR. Genbyg på Amager er Danmarks største byggemarked med brugte byggematerialer, og er specialiseret i opkøb og videresalg af brugte byggematerialer. Byggematerialer er noget vi alle kan relatere til, og derfor er skolen rigtig glade for samarbejdet. Byggesektoren er samtidig den sektor, der står for 1/3 (ca. 4,3 mio. tons) af Danmarks årlige affaldsmængde på ca. 11,5 mio. tons. Non-profit foreningen RE:WAIR blev stiftet i 2020 og er en gruppe unge med en mission om at bekæmpe tekstilaffald og give nyt liv til kasserede tekstiler. De har til formål at skabe en bevægelse, hvor ungdommen kan samles og tage kampen op mod fast fashion og tøjspild.

Eleverne på HF har fokus på grønt iværksætteri

“Det er vores forventning, at projektet vil bidrage til, at eleverne får et større kendskab til grønt iværksætteri både ved tilegnelse af viden, tilegnelse af praksiserfaring og innovative processer i samarbejde med partnerne”, fortæller rektor Laila Emiliussen-Hougaard. 

 

“Mange af de udfordringer vi har i vores samfund i dag, er komplekse og kalder på andre kompetencer hos de unge, end dem vi tidligere har trænet vores elever i på gymnasierne og HF. De unge står samtidig overfor en klimakrise, som aldrig har været mere aktuel. Derfor skal vi have mere fokus på grønt iværksætteri i undervisningen,” siger rektor Laila Emiliussen-Hougaard fra HF & VUC København Syd.

Partnerskaber med lokale grønne virksomheder på Amager

“Vi glæder os rigtig meget til, at elever og lærere skal samarbejde med lokale virksomheder her på Amager om den grønne omstilling”, fortæller Laila Emiliussen-Hougaard. Det ligger nemlig helt i linje med skolens fokus på medborgerskab, og projekterne indenfor Grønt iværksætteri skal understøtte elevernes evner og interesse i at deltage aktivt i de fællesskaber og det samfund, de er en del af.

HF & VUC samarbejder med Tårnby bibliotek om projektet samt virksomheden Genbyg på Amager og organisationen RE:WAIR. Genbyg på Amager er Danmarks største byggemarked med brugte byggematerialer, og er specialiseret i opkøb og videresalg af brugte byggematerialer. Byggematerialer er noget vi alle kan relatere til, og derfor er skolen rigtig glade for samarbejdet. Byggesektoren er samtidig den sektor, der står for 1/3 (ca. 4,3 mio. tons) af Danmarks årlige affaldsmængde på ca. 11,5 mio. tons. Non-profit foreningen RE:WAIR blev stiftet i 2020 og er en gruppe unge med en mission om at bekæmpe tekstilaffald og give nyt liv til kasserede tekstiler. De har til formål at skabe en bevægelse, hvor ungdommen kan samles og tage kampen op mod fast fashion og tøjspild. 

Elevernes projekter bliver løbende udstillet på Tårnby Hovedbibliotek, hvor budskabet om den grønne udvikling kan spredes til andre besøgende på biblioteket.

“Vi kunne næsten ikke forestille os nogle mere relevante virksomheder og organisationer at samarbejde med, og vi er meget glade for et forhåbentligt længerevarende samarbejde med lige præcis disse partnere”, siger Laila Emiliussen Hougaard.

Grønt iværksætteri i mange af fagene på HF

Eleverne skal bruge mange af deres fag i de grønne projekter. Der er fem lærere med i projektet og blandt andet faget Design og Arkitektur og faget Erhvervsøkonomi har tydelige faglige elementer om genbrug, upcycling og grønt iværksætteri. Andre fag vil arbejde med innovative vinkler på emnet.

På HF & VUC København Syd vil ledelse og lærere gerne inspirere de unge til at have blik for videregående uddannelser med fokus på den grønne omstilling og derefter jobs i virksomheder, der understøtter den grønne udvikling. 

Projektet på HF & VUC København Syd startede op i januar 2024, og første skridt er at eleverne lærer om genanvendelse af forskelligt materiale, herunder brugskunst, byggemateriale og tekstiler. Eleverne indsamler viden, deltager aktivt i virksomhedsbesøg og reflekterer over, hvordan virksomheder kan skabe en forretningsmodel baseret på grønt iværksætteri.

“Det er vores forventning, at projektet vil bidrage til, at eleverne får et større kendskab til grønt iværksætteri både ved tilegnelse af viden, tilegnelse af praksiserfaring og innovative processer i samarbejde med partnerne”, fortæller rektor Laila Emiliussen-Hougaard. 

Vil du vide mere om RE:WAIR og Genbyg på Amager

 

RE:WAIR

Genbyg på Amager

Tårnby Hovedbibliotek

FAKTA

Projektet på HF & VUC København Syd er en del af projekt- og praktikforløbet på HF-uddannelserne. Projektet har fået midler fra Puljen om ‘Grønt iværksætteri’ til ungdomsuddannelser, 2023, hvor formålet er, at: "eleverne inspireres til deres videre uddannelsesvej og jobønsker i forhold til at kunne omsætte viden om grønt iværksætteri og medvirke til at skabe en grøn udvikling".
I samarbejde med Tårnby bib laver KBH syd en udstilling på biblioteket i uge 17, 2025

;