billede af Studenterhuer

En autisme-klasse startes på med navnet HF+ til august 2024

En autisme-klasse startes på med navnet HF+ til august 2024

 

HF & VUC København Syd starter en Autisme-klasse op med navnet HF+ i august 2024 på Amager 
På HF & VUC København Syds afdeling på Amager Strandvej overfor Den Blå Planet kan unge med en autisme-diagnose tage en hf-enkeltfag tilrettelagt over 3 år i rammer, der er tilpasset den enkeltes behov. Holdet har opstart i august 2024, og der er tilknyttet lærere med god erfaring i elever med en autisme-diagnose. Tilbuddet skal tiltrække elever til afdelingen fra hele Amager, ligesom vi ønsker at opbygge nye fællesskaber, udtaler Rektor Laila Emiliussen-Hougaard. 
 
Uddannelsen er bygget op, så den både giver fagligt og social støtte og sikrer, at eleverne udfordres lige præcist der hvor de er. Målet er, at vi som skole er med til at udvikle eleverne fagligt og socialt, så de efter to år er klar til at påbegynde en videregående uddannelse.  
 
Vi er i kontakt med både den koordinerede ungeindsats og jobcentrene om vores nye uddannelsestilbud udtaler Uddannelseschef Tina Slot Simonsen, og udtrykker endvidere, at der er et stort behov for at tilbyde denne form for tilrettelæggelse, for at få flest mulig til at gennemføre en gymnasial ungdomsuddannelse. 
 
Rektor Laila Emiliussen-Hougaard udtaler, at vi har meget gode erfaringer med et lignende uddannelsestilbud for neurodivergente elever i Hvidovre, som dog kræver en lidt støtte under uddannelsen. Eleverne er meget forskellige og har forskellige udfordringer socialt og fagligt. Holdet er tilrettelagt således, at de vil være i stamklassen det første år for at skabe ro og tryghed. På andet år, vil stamholdet fortsat være sammen i de obligatoriske fag. Eleverne deltager derudover i forskellige valgfag som understøtter fremtidige uddannelsesønsker. På begge år, vil der være social-pædagogisk støtte til eleverne, samtidig med, at de trænes i at være en del af det social liv på skolen. Det er en meget lille afdeling på Amager, hvor der er trygt at være. Vejledning og lærerværelset er tæt på, og altid tilgængelige. Der er knyttet en teamkoordinator til holdet, som sammen med eleverne udvikler forløbet og tager højde for særlige behov.  
 
Eleverne på resten af skolen er synlige, hvilket betyder, at det er let at skabe nye relationer og som elev lærer man hurtigt skolen at kende. Vi lægger meget op til, at eleverne deltager i fredagscafeer, til Halloween-fester og brætspilseftermiddage. Brætspil er altid tilgængelig, og skal bidrage til, at eleverne har fokus på hinanden og trænes i sociale relationer og samtalen, således, at de ikke søger tilflugt i det digitale univers. I autisme-klassen vil eleverne trænes i dette i rolige omgivelser, ligesom der vil være fokus på faglige ekskursioner, så eleverne hele tiden trænes i, at være en del af det omgivende samfund. Alt sker i trygge rammer, og tilpasses efter klassens behov. 
 
Vi har fra vores HF for Neurodivergente i Hvidovre meget gode erfaringer med, at elever med den rette støtte, gennemfører deres uddannelse og søger ind på en videregående uddannelse efterfølgende. Derfor er vi glade for, at vi fra august 2024 kan tilbyde eleverne dette forløb, og vi vil opfordre til, at få lavet en aftale med én af vores vejledere, for at høre om mulighederne udtaler Uddannelseschef Tina Slot Simonsen.  

Billede af rektor

HF & VUC København Syd starter en Autisme-klasse op med navnet HF+ i august 2024 på Amager.


På HF & VUC København Syds afdeling på Amager Strandvej overfor Den Blå Planet kan unge med en autisme-diagnose tage en hf-enkeltfag tilrettelagt over 3 år i rammer, der er tilpasset den enkeltes behov. Holdet har opstart i august 2024, og der er tilknyttet lærere med god erfaring i elever med en autisme-diagnose. Tilbuddet skal tiltrække elever til afdelingen fra hele Amager, ligesom vi ønsker at opbygge nye fællesskaber, udtaler Rektor Laila Emiliussen-Hougaard.

;