HF Radiografpakken

Drømmer du om at blive radiograf?

Radiograf-pakken er din genvej til Radiografuddannelsen. På et skoleår kan du opnå de faglige kompetencer til at søge ind på radiografuddannelsen på kvote 2.

Du kan starte på radiografuddannelsen fra sommerstart i august. 

Med radiograf-pakken forbereder du dig til at blive optaget på radiografuddannelsen, men du kan efter forløbet også vælge at forlænge tiden på HF, og tage en fuld HF-eksamen. Med en fuld HF får man endnu flere muligheder for videregående uddannelser.

Undervisning på radiograf-pakken er mellem kl. 9 og 15.

Pris

HF Radiograf er bygget op efter enkeltfagsreglerne. Det betyder, at der er deltagerbetaling for de enkelte fag undervejs. Læs mere om deltagerbetaling og refusion her.

Tilmelding

Det er altid en god idé at tage en snak med en vejleder, før du tilmelder dig. Når du er helt afklaret kan vejlederen også tilmelde dig fag direkte. 

Kontakt vejledningen

Webshop

Billede af elev på HF Radiograf

Fag fordelt på semestre

Vær opmærksom på, at nogle fag afhænger af, at du tager andre fag først. Læg også mærke til her i semesterflowet, at nogle fag kun udbydes på den ene afdeling. 

OBS: Hvis du afviger fra semesterflowet tilrettelagt til HF for forældre, kan vi ikke garantere undervisning mellem 9 til 15

Fag på Radiograf

OBS: Vær opmærksom på, at Matematik C og B skal læses som e-learning.

Dansk A

Du lærer om både mundtlig og skriftlig fremstilling og får viden om skønlitteratur fra fortid og nutid og om kommunikation i moderne medier.

Om undervisningen:
I faget dansk på A-niveau får du indsigt i litteratur, kommunikation og medier og i sprogets funktion og egenskaber i forskellige situationer. Du lærer at analysere tekster, gå bag om ordene og forstå indhold og nuancer.

Læs mere om faget på Uddannelsesguiden

Tilmelding i skolens webshop eller via skolens vejledning

Engelsk C

Desuden får du viden om kulturelle og samfundsmæssige forhold i Storbritannien og USA.

Om undervisningen:

I faget engelsk på C-niveau lærer du at forstå mundtligt og skriftligt engelsk om almene emner og at læse engelske tekster forståeligt op. Du får herunder et ordforråd, der gøre det muligt at deltage i en samtale på engelsk.

Læs mere om faget på Uddannelsesguiden

Tilmelding i skolens webshop eller via skolens vejledning

Biologi B

Du lærer at anvende fagbegreber og modeller til at beskrive og analysere biologiske problemstillinger. Du bliver også i stand til at vurdere samfundsmæssige, teknologiske, miljømæssige og etiske problemstillinger med biologisk indhold.

Om undervisningen
Du får indsigt i samspillet mellem det levende og det omgivende miljø. Biologi beskæftiger sig med livets udvikling og levende organismers egenskaber, tilpasninger og livsprocesser på alle niveauer, fra det molekylære niveau til økosystemniveau.

Læs mere om faget på Uddannelsesguiden

Tilmelding i skolens webshop eller via skolens vejledning

Biologi C

Undervisningen giver dig mulighed for at reflekterer over etiske problemstillinger, bl.a. i forhold til den bioteknologiske udvikling inden for det medicinske område

Om undervisningen
I biologi på C-niveau lærer du at indhente biologisk information fra forskellige kilder og vurdere materialets kvalitet. Du lærer også at foretage systematiske observationer og indsamle data både i laboratoriet og i felten.

Læs mere om faget på Uddannelsesguiden

Tilmelding i skolens webshop eller via skolens vejledning

Matematik C

Matematik bygger på abstraktion og logisk tænkning, og du lærer fx at håndtere simple formler, modeller og ligninger.

Om undervisningen:
I faget matematik på C-niveau vil du lære at gennemføre simple matematiske ræssonementer og at bruge matematik i sammenhænge, der vedrører dagligliv, samfundsliv og naturforhold. Du lærer også at kommunikere om matematik.

Læs mere om faget på Uddannelsesguiden

Tilmelding i skolens webshop eller via skolens vejledning

Matematik B

Matematik bygger på abstraktion og logisk tænkning, og du lærer om en lang række metoder til problembehandling inden for matematikkens verden.

Om undervisningen
I faget matematik på B-niveau lærer du at gennemføre matematiske ræsonnementer og logisk tankegang. Du lærer også at håndtere simple formler og at forholde dig til og diskutere brugen af matematik.

Læs mere om faget på Uddannelsesguiden

Tilmelding i skolens webshop eller via skolens vejledning

;